Tuesday, July 12, 2011

HUJAH: Suami Terselamat Daripada Disabitkan TALAK TIGAKES ini telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah pada hari ini dengan mensabitkan jatuh talak SATU. Alhamdulillah jodoh anakguam masih panjang, terselamat daripada talak TIGA. Lain kali jangan main-main talak di luar Mahkamah. Jangan sesuka hati je nak sebut bilangan talak yang pelik-pelik. Pengajaran untuk para suami di luar sana....
HUJAH PENGGULUNGAN PLAINTIF

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.


PENDAHULUAN

Pihak-Pihak
1. Plaintif adalah XXX yang bermastautin di …., Jalan Sri Tanjung, Kampung Baru HICOM, Seksyen 26, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Kad Pengenalan Plaintif telah dikemukakan sebagai keterangan dokumentar dan ditanda sebagai P1 dan akuan mastautin Plaintif ditanda sebagai P2.

2. Defendan adalah yyy, No. K.P.P.N: … yang tinggal di alamat yang sama seperti Plaintif. Defendan adalah isteri Plaintif melalui pernikahan kali kedua dengan pihak Plaintif pada 24hb April , 2004 di 3-32, Kampung Ulu Kuang, 31200 Chemor, Perak berwalikan bapa kandung Defendan. Surat Perakuan Nikah Plaintif nombor siri 153967 bil. daftar 32/2004/105/01 dikemukakan kepada Mahkamah dan sebagai P3.

3. Hasil perkahwinan Plaintif dan Defendan mereka dikurniakan dua (2) orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan, iaitu …. yang lahir pada 13/07/2001 dan …. yang lahir pada 04/05/2005. Sijil Kelahiran anak-anak tersebut ditanda sebagai P4a dan P4b.

4. Dalam perkahwinan terdahulu yang diakadkan pada 22hb Mei 2000, Plaintif dan Defendan pernah bercerai dengan talaq satu (1) kali pertama berjumlah satu (1) talaq iaitu pada 19hb Ogos 2003. Surat perakuan cerai Plaintif ditanda sebagai P5 dan surat perakuan nikah Plaintif yang terdahulu ditanda sebagai ID6.

Jenis Tuntutan
5. Kes ini merupakan tuntutan pengesahan lafaz cerai luar Mahkamah di bawah seksyen 57 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Kes ini dimulai dengan Saman bertarikh 21/10/2010 yang difailkan sendiri oleh Plaintif dan Pernyataan Tuntutan Pindaan yang difailkan oleh Peguam Syarie Plaintif bertarikh 17/01/2011.


Kehadiran dan Perwakilan
6. Dalam permohonan ini, Plaintif telah hadir dan diwakili oleh Peguam Syarie Juraish Bin Kamaruddin daripada Tetuan Juraish Syariah Associates melalui wakalah bertarikh 02/12/2010. Manakala Defendan hadir bersendirian tanpa diwakili Peguam Syarie sepanjang prosiding kes berjalan.

KETERANGAN PLAINTIF

7. Keterangan utama Plaintif dibuat secara lisan dan melalui Affidavit Pernyataan Plaintif bertarikh 18 April 2011. Antara lain keterangan Plaintif adalah seperti berikut:

- Plaintif memohon pengesahan lafaz cerai terhadap Defendan, iaitu isterinya yyy.

- Plaintif telah mengesahkan Affidavit Pernyataan yang diikrarkannya pada 18hb April 2011 dari perenggan 1 hingga 30 adalah benar. Plaintif juga menegaskan dan bersetuju serta bertanggungjawab dengan kandungan affidavit tersebut dan bersetuju menjadikannya sebagai keterangan utama beliau dalam Mahkamah ini tanpa sebarang pindaan.

- Pada 15/10/2010 jam 9.30 pagi, di kilang tempat kerja Plaintif, Plaintif telah melafazkan cerai terhadap Defendan melalui telefon dengan lafaz: “AKU CERAI KAU TALAQ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10”. Ketika itu Plaintif sedang berkerja di kilang manakala Defendan pula berada di rumah. Defendan sedang haid ketika lafaz dibuat. Lafaz tersebut tidak didengari oleh sesiapa pun melainkan Plaintif dan Defendan sahaja (tiada saksi).

- Lafaz tersebut dibuat oleh Plaintif dalam keadaan sedar dan waras, walaupun Plaintif ketika itu dalam keadaan tertekan dengan panggilan telefon tersebut yang dibuat oleh Defendan melalui telefon bimbit supervisor Plaintif berbangsa Cina.

- Menurut Plaintif, maksud “KAU” di dalam lafaz tersebut ialah Defendan iaitu isteri Plaintif yang bernama yyy. Plaintif yakin suara di dalam telefon tersebut adalah suara Defendan.

- Dalam keterangan tambahan Plaintif bertarikh 23 Mei 2011, Plaintif menyatakan bahawa beliau ada berhenti selama 2 saat selepas menyebut “AKU CERAI KAU TALAQ 1” kemudian baru diikuti dengan lafaz seterusnya “2,3,4,5,6,7,8,9,10” yang disebut tanpa berhenti.

- Ketika disoal oleh Mahkamah, Plaintif memberitahu bahawa selepas Plaintif menyebut “AKU CERAI KAU TALAQ 1” Plaintif ada mendengar Defendan masih bercakap lagi (dalam telefon tersebut), lalu selepas itu Plaintif menyebut “2,3,4,5,6,7,8,9,10”.

- Tujuan Plaintif menyebut “2,3,4,5,6,7,8,9,10” ialah untuk memberhentikan perbualan antara Plaintif dan Defendan dan untuk mengelak daripada mendengar suara Defendan dalam panggilan telefon tersebut serta untuk melepaskan rasa tertekan. Plaintif menyebut “2,3,4,5,6,7,8,9,10” seperti membilang secara sepontan. Setelah selesai menyebut “2 hingga 10”, Plaintif mendapati Defendan telah meletakkan telefon. Lalu Plaintif berhenti membilang angka seterusnya dan terus meletakkan telefon.

- Plaintif menyatakan bahawa beliau hanya ada berniat talaq satu ketika melafazkan lafaz cerai di atas.

- Sementara menanti keputusan Mahkamah Yang Mulia ini, Plaintif dan Defendan telah memohon untuk mendaftarkan rujuk di Pejabat Agama Islam Daerah Petaling pada 21/10/2010, iaitu dalam tempoh iddah. Borang permohonan mendaftarkan rujuk tersebut telah dikemukakan kepada Mahkamah ini dan ditanda sebagai P7.


KETERANGAN DEFENDAN
8. Dalam keterangan utama Defendan bertarikh 23/05/2011, Defendan memberi keterangan seperti berikut:

- Defendan mengakui telah mendengar dan faham semua keterangan Plaintif yang diberikan di dalam Mahkamah ini.

- Defendan tidak bersetuju tentang lafaz cerai. Defendan hanya mendengar Plaintif berkata “AKU CERAI KAN…” sahaja. Perkataan “KAU” Defendan tidak dengar.

- Defendan bersetuju dengan tarikh, tempat dan masa yang dinyatakan oleh Plaintif.

- Menurut Defendan beliau dengar Plaintif menyebut, “AKU CERAIKAN TALAQ 1, 2, 3, 4” sahaja.

- Ketika lafaz tersebut dibuat Defendan sedang dalam keadaan haid. Defendan mengakui bahawa beliau faham maksud lafaz tersebut. Defendan juga faham kesan lafaz tersebut terhadap perkahwinannya yang boleh menyebabkan jatuh talaq.

- Defendan menjelaskan kepada Mahkamah, ketika itu beliau dan Plaintif bertengkar di dalam telefon. Malah sebelum lafaz tersebut dibuat, pada sebelah malamnya Plaintif dan Defendan sudah bergaduh dan pergaduhan tersebut membawa ke waktu siang.

- Menurut Defendan, Plaintif ada berkata kepadanya: “tak lalu hidup macam ni. Susah la hidup macam ni. Kalau macam ni, kita berpisahlah”. Kemudian Defendan cakap: “Suka hatilah”. Selepas itu Plaintif lafaz cerai seperti di atas.

- Sebelum ini, Plaintif dan Defendan pernah bercerai talaq satu. Kemudian nikah semula.

Soal Balas Defendan
- Dalam menjawab soal balas dari Peguam Syarie Plaintif, Defendan menyatakan memang terdapat selang masa antara lafaz “TALAQ 1” dan “2,3,4…”. Selang masa tersebut lebih kurang dalam 2 saat hingga 3 saat.


PENGHUJAHAN FAKTA PERSOALAN

Yang Arif,

9. Berdasarkan kepada keterangan yang dikemukakan oleh pihak-pihak kepada Mahkamah ini, maka terdapat beberapa isu utama yang perlu diperbahaskan seperti mana berikut:

i) Adakah Mahkamah ini berbidang kuasa mendengar permohonan ini.

ii) Apakah bunyi lafaz talaq sebenar yang disebut oleh Plaintif.

iii) Adakah lafaz talaq tersebut sah dan menggugurkan talaq

iv) Berapakah bilangan talaq yang jatuh berdasarkan lafaz tersebut.


ISU 1: Adakah Mahkamah ini berbidang kuasa mendengar permohonan ini.

10. Berdasarkan kepada maklumat pengenalan diri Plaintif di dalam kad pengenalan Plaintif yang bertanda P1, status pemastautinan Plaintif berdasarkan kepada akaun pemastautinan bertanda P2, dan dokumen perkahwinan Plaintif bertanda P3, maka kami menghujahkan bahawa Mahkamah ini adalah berbidang kuasa mendengar permohonan ini selari dengan peruntukan seksyen 4 dan 45 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.


ISU 2: Apakah bunyi lafaz talaq sebenar yang disebut oleh Plaintif.

11. Berdasarkan kepada keterangan Plaintif dan Defendan, terdapat perbezaan dakwaan mengenai bunyi lafaz talaq yang diucapkan oleh Plaintif iaitu seperti berikut:

i) DAKWAAN PLAINTIF: “AKU CERAI KAU TALAQ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10”

ii) DAKWAAN DEFENDAN: “AKU CERAI KAN TALAQ 1,2,3,4”


12. Perbezaan lafaz tersebut dapatlah disimpulkan kepada dua perkara iaitu:

i) Perkataan yang disebut sama ada “KAU” atau “KAN”

ii) Bilangan sama ada disebut “1,2,3,4” atau “1,2,3,4,5,6,7,8,9,10”

13. Memandangkan kedua-dua pihak tidak mengemukakan saksi masing-masing, maka dalam persoalan lafaz talaq, menurut Hukum Syarak perkataan atau dakwaan pihak suami adalah lebih utama dan boleh diterima dengan bersumpah, kerana talaq adalah hak suami dan suamilah yang melafazkan talaq itu justeru sudah tentu suami lebih tahu apa yang dilafazkannya berbanding isteri yang mendengarnya kerana boleh jadi isteri tersalah dengar, mendengar sebahagian lafaz atau terlupa. Justeru lafaz yang perlu diterima oleh Mahkamah ini ialah lafaz sepertimana yang didakwa oleh Plaintif selaku suami dan bukannya lafaz seperti mana yang didengar atau didakwa oleh Defendan.


14. Walaupun demikian, berdasarkan kepada keterangan kedua-dua pihak berkaitan lafaz talaq tersebut, kedua-dua pihak bersetuju terhadap beberapa fakta penting bahawa:

i) Lafaz talaq bermula dengan “TALAQ 1” (TALAQ SATU) bukan bermula dengan “TALAQ 2” (TALAQ DUA).

ii) Terdapat selang masa selama 2 saat antara lafaz “TALAQ 1” dan “2,3,4,…. dan seterusnya”.

iii) Tidak terdapat perkataan lain disebut antara “TALAQ 1” dan “2,3,4 …. dan seterusnya”.

iv) Perkataan “TALAQ” hanya disebut pada “TALAQ 1” dan tidak disebut atau diulang pada perkataan “2,3,4 dan seterusnya”

15. Justeru dapatlah disimpulkan bahawa lafaz talaq sebenar yang diucapkan oleh Plaintif adalah berbunyi seperti berikut: “AKU CERAI KAU TALAQ 1. (berhenti selama 2 saat) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10”.


ISU 3: Adakah lafaz talaq tersebut sah dan menggugurkan talaq.

16. Kami menghujahkan bahawa lafaz talaq tersebut adalah sah menurut Hukum Syarak dan menjatuhkan talaq. Ini kerana ia telah memenuhi kesemua rukun talaq seperti mana berikut:

i) ORANG YANG MELAFAZKAN TALAQ (AL-MUTALLIQ): iaitu Plaintif selaku suami yang sah.

ii) TEMPAT YANG HENDAK DIJATUHKAN TALAQ (AL-MAHAL): iaitu Defendan selaku isteri yang sah.

iii) KUASA MENTALAQKAN (AL-WILAYAH): iaitu wujudnya sifat mukallaf yang sempurna bagi Plaintif untuk melakukan tasarruf dengan sendirinya, iaitu berkuasa menjatuhkan talaq yang telah dibuat secara sedar, sukarela, tanpa sebarang paksaan atau sebarang halangan yang menafikan kuasa Plaintif menjatuhkan talaq.

iv) LAFAZ TALAQ (AL-SIGHAH): iaitu lafaz talaq secara soreh menggunakan perkataan “CERAI” dalam bahasa Melayu yang dapat difahami dengan jelas dan telah diucapkan secara lisan oleh Plaintif kepada Defendan. Lafaz tesebut juga jelas mengandungi kata sandaran yang ditujukan kepada suami iaitu “AKU” dan isteri iaitu “KAU”.

v) NIAT (AL-QASD): iaitu wujudnya niat dalam hati Plaintif selaku suami bahawa lafaz talaq tersebut diniatkan dengan talaq satu.


ISU 4: Berapakah bilangan talaq yang jatuh berdasarkan lafaz tersebut.


17. Bagi menentukan berapakah jumlah talaq yang jatuh dalam lafaz talaq yang diucapkan oleh Plaintif maka perkataan dan struktur ayat dalam lafaz talaq tersebut perlulah diteliti satu persatu. Secara ringkasnya beberapa faktor perlu dipertimbangkan seperti berikut:

i) Kesan wujudnya selang masa atau (fasl) antara perkataan “TALAQ 1” dan bilangan-bilangan lain selepasnya.

ii) Kesan perkataan ‘talaq’ hanya disebut pada “TALAQ 1” dan tidak disebut perkataan ‘talaq’ pada bilangan-bilangan lain selepasnya.

iii) Kesan perkataan ‘dan’ atau apa-apa kata penghubung tidak disebutkan antara perkataan “TALAQ 1” dan bilangan-bilangan lain selepasnya.


FAKTOR 1: KESAN WUJUDNYA SELANG MASA ATAU (FASL) ANTARA PERKATAAN ‘TALAQ 1’ DAN BILANGAN-BILANGAN LAIN SELEPASNYA

18. Berdasarkan keterangan Plaintif, dalam lafaz talaq tersebut didapati wujud selang jarak masa selama dua (2) saat antara perkataan “TALAQ 1” dan “ perkataan “2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10”. Tempoh 2 saat tersebut adalah kadar masa yang mencukupi untuk mengambil sekurang-kurangnya satu nafas atau lebih. Justeru kami menghujahkan bahawa jarak masa 2 saat tersebut adalah memadai bagi memisahkan antara perkataan “TALAQ 1” dan perkataan “2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10” kepada dua ayat yang berlainan.

19. Dengan erti kata lain, selang jarak masa selama tempoh 2 saat ini memberi kesan bahawa perkataan “AKU CERAI KAU TALAQ 1” dan perkataan “2,3,4,5,6,7,8,9,10” menjadi dua ayat yang berbeza dan tidak berhubung antara satu sama lain, di mana setiap ayat membawa maknanya yang tersendiri tanpa bersandar kepada ayat yang lain.

20. Bagi menyokong hujahan ini, kami merujuk kepada pandangan al-Syarbini dalam kitab Mughni al-Muhtaj, jilid 4, halaman 480 yang menerangkan mengenai selang masa atau fasl ((الفصل dalam lafaz talaq seperti mana berikut:

( وَإِنْ ) أَتَى بِثَلَاثِ جُمَلٍ تَكَرَّرَ فِيهَا لَفْظُ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ كَأَنْ ( قَالَ ) لِمَدْخُولٍ بِهَا (أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ فَثَلَاثٌ ) سَوَاءٌ أَقَصَدَ التَّأْكِيدَ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ
تَنْبِيهٌ : الْمُرَادُ بِالْفَصْلِ أَنْ يَسْكُتَ فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ .
(Sila rujuk Ikatan Autoriti Plaintif di Lampiran A)

Bermaksud: “Jika suami mendatangkan tiga ayat yang berulang-ulang padanya lafaz mubtada’ (subjek) dan khabar (predikat) seperti berkata kepada isteri yang telah disetubuhi: Kamu tertalaq, kamu tertalaq, kamu tertalaq, dan diselangi jarak masa, maka jatuhlah tiga talaq, sama ada dia berniat ta’kid (menguatkan) atau sebaliknya, kerana niat tersebut menyalahi maksud yang zahir. (Huraian:Talaq tiga berlaku dalam masalah ini kerana dengan wujudnya selang masa antara setiap lafaz talaq, maka kesemua lafaz talaq dikira sebagai lafaz yang berasingan, kerana itu adalah maksud yang zahir bagi kewujudan selang masa, di mana setiap lafaz membawa maksud tersendiri iaitu satu talaq, yang menjadikan kesemua lafaz menjadi tiga talaq)

Peringatan:Yang dimaksudkan dengan jarak masa ialah diam sejenak melebihi kadar satu nafas.


21. Berdasarkan pandangan al-Syarbini di atas, maka dapatlah difahami bahawa maksud fasl atau jarak masa yang muktabar ialah kadar berhenti sejenak melebihi satu nafas.

22. Kami menghujahkan selanjutnya bahawa jarak masa selama 2 saat yang wujud antara lafaz talaq “AKU CERAI KAU TALAQ 1” dan lafaz seterusnya adalah jarak masa yang melebihi kadar satu nafas dan diterima sebagai al-fasl bagi memisahkan antara dua lafaz.

23. Bagi mengukuhkan lagi hujahan di ayas, kami juga merujuk kepada pandangan al-Ramli dalam kitab Nihayah al-Muhtaj, jilid 6, halaman 459 yang menerangkan mengenai selang masa atau fasl ((الفصل dalam masalah lafaz talaq yang sama iaitu seperti mana berikut:

( وَلَوْ ) ( قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ) أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ ( وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ ) بَيْنَهُمَا بِسُكُوتٍ أَوْ كَلَامٍ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ بِأَنْ يَكُونَ فَوْقَ سَكْتَةِ تَنَفُّسٍ وَعِيٍّ (فَثَلَاثٌ) يَقَعْنَ وَلَوْ مَعَ قَصْدِ التَّأْكِيدِ لِبُعْدِهِ مَعَ الْفَصْلِ وَلِأَنَّهُ مَعَهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ
(Sila rujuk Ikatan Autoriti Plaintif di Lampiran B)

Bermaksud: “Jika suami berkata: Kamu tertalaq, kamu tertalaq, kamu tertalaq atau: Kamu tertalaq, tertalaq, tertalaq dan diselangi jarak masa antara keduanya dengan diam suami atau dengan percakapan dari isteri atau percakapan dari suami dengan kadar melebihi satu nafas atau jeritan, maka jatuhlah talaq tiga walaupun dengan niat ta’kid kerana berjauhannya niat ta’kid itu bersama jarak masa dan kerana niat ta’kid tersebut bersama dengan berlalunya jarak masa adalah menyalahi maksud yang zahir.


24. Berdasarkan kepada pandangan al-Ramli di atas, kadar jarak masa juga boleh diukur dengan diselangi oleh percakapan lain sama ada daripada pihak suami atau isteri.

25. Dalam kes ini juga, sememangnya didapati ada berlaku percakapan dari Defendan iaitu pihak isteri selepas Plaintif menyebut lafaz “AKU CERAI KAU TALAQ 1”. Plaintif ada mendengar suara Defendan bercakap selepas menyebut lafaz “AKU CERAI KAU TALAQ 1”. Untuk menghentikan percakapan dengan Defendan, Plaintif seterusnya melafazkan perkataan “2,3,4,5,6,7,8,9,10”.

26. Justeru, bersandar kepada faktor ini, maka lafaz talaq yang signifikan atau berkaitan untuk diputuskan oleh Mahkamah dalam kes ini hanyalah ayat yang berbunyi “AKU CERAI KAU TALAQ 1”. Manakala ayat “2,3,4,5,6,7,8,9,10” tidak membawa sebarang maksud atau kesan dalam memahami lafaz talaq atau ayat sebelumnya kerana telah diselangi oleh fasl atau jarak masa 2 saat yang melebihi kadar satu nafas.

27. Perkara ini juga selari dengan niat Plaintif yang ada berniat talaq satu dalam lafaz “AKU CERAI KAU TALAQ 1”. Manakala perkataan “2,3,4,5,6,7,8,9,10” yang hanya diniatkan sekadar membilang secara spontan bagi menghentikan percakapan dengan Defendan, adalah selari dengan zahir lafaz kerana telah disertai dengan fasl atau berhenti seketika dalam tempoh yang mencukupi.

28. Oleh yang demikian, berdasarkan kepada lafaz talaq di atas, maka kami menghujahkan bahawa jumlah talaq yang jatuh dalam lafaz tersebut adalah SATU TALAQ sahaja.


FAKTOR 2: KESAN PERKATAAN ‘TALAQ’ HANYA DISEBUT PADA ‘TALAQ 1’ DAN TIDAK DISEBUT PERKATAAN ‘TALAQ’ PADA BILANGAN-BILANGAN LAIN SELEPASNYA.

29. Bagi menguatkan maksud talaq satu di atas, kami juga ingin membahaskan berkaitan dengan ungkapan perkataan ‘talaq’ yang hanya disebut pada perkataan “TALAQ 1” tetapi tidak disebut pada bilangan-bilangan lain selepasnya. Hal ini menunjukkan bilangan-bilangan lain dari 2 hingga 10 yang disebutkan oleh Plaintif tidak ada kaitan dengan maksud talak yang dilafazkan oleh Plaintif sebelumnya.

30. Bagi menyokong penghujahan ini, kami merujuk kepada pandangan yang dinukilkan oleh Al-Nawawi dalam kitab Raudah al-Talibin, jilid 6, (Bab Talaq), halaman 78 yang mendatangkan beberapa permasalahan furu’ mengenai hukum apabila perkataan ‘talaq’ tidak disebut pada bilangan yang berkaitan dengannya iaitu:
قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ, أو ثُلُثَ وَرُبُعَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ, لاَ يَقَعُ إِلاَّ طَلْقَةً وَلَوْ كَرَّرَ لَفْظَةَ الطَّلْقَةِ فَقَالَ: ثُلُثَ طَلْقَةٍ, وَرُبُعَ طَلْقَةٍ, وَسُدُسَ طَلْقَةٍ, طُلِقَتْ ثَلاَثاً عَلَى الْمَذْهَبِ, وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُوْرُ.

(Sila rujuk Ikatan Autoriti Plaintif di Lampiran C)

Bermaksud: Suami berkata (kepada isterinya): “Kamu tertalaq dengan setengah talaq”, atau: “(Kamu tertalaq) dengan sepertiga dan seperempat dan seperenam talaq”; tidak jatuh melainkan satu talaq. (Huraian: Ini kerana dalam masalah terakhir perkataan’talaq’ disebut sekali pada penghujung bilangan yang menyebabkan kesemua bilangan sebelumnya dihimpunkan bersekali yang keseluruhannya berjumlah 9/12 (atau ¾) yang mana adalah dikira sebagai satu talak.

Manakala sekiranya suami itu mengulangi perkataan / lafaz ‘talaq’ dengan berkata:“(Kamu tertalaq) dengan sepertiga talaq, dan seperempat talaq, dan seperenam talaq” maka tertalaqlah isterinya dengan tiga talaq menurut apa yang difatwakan di dalam Mazhab Syafie, dan demikian juga pendapat yang diputuskan oleh Jumhur Fuqaha’. Huraian: Ini kerana lafaz ‘talaq’ disebut berulang pada setiap bilangan yang menyebabkan setiap pecahan bilangan dikira jatuh satu talaq. Manakala perkataan ‘DAN’ menghimpunkan keseluruhan bilangan talaq menjadi 3 talaq.


31. Berdasarkan kepada pandangan Al-Nawawi di atas, dapatlah difahami bahawa menyebut perkataan “TALAQ” pada sesuatu bilangan akan memberi maksud yang berbeza berbanding sekiranya perkataan “TALAQ” tidak disebutkan pada bilangan itu.

32. Kami merujuk semula kepada lafaz talaq yang disebut oleh Plaintif dalam kes ini hanyalah sekali sahaja iaitu dalam lafaz: “AKU CERAI KAU TALAQ 1”. Manakala pada bilangan seterusnya tidak disebutkan perkataan “TALAQ 2, TALAQ 3, dan seterusnya”. Bahkan hanya disebutkan “2,3,4,5,6,7,8,9,10”.

33. Oleh yang demikian, berdasarkan kepada faktor ini, bilangan “2,3,4,5,6,7,8,9,10” yang disebutkan oleh Plaintif tanpa mengulang perkataan “TALAQ” adalah tidak boleh dikaitkan dengan maksud talaq.

34. Untuk memahami dengan lebih jelas kesan apabila perkataan “TALAQ” tidak disebut pada sesuatu bilangan, kami sekali lagi memetik pandangan al-Nawawi dalam kitab Raudhah al-Talibin, jilid 6, halaman 79 yang berbunyi:


وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ ثُلُثَ سُدُسَ وَلَمْ يَقُلْ طَلْقَةً وَقَعَ طَلْقَةً بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ.

(Sila rujuk Ikatan Autoriti Plaintif di Lampiran D)

Bermaksud: Dan sekiranya suami berkata: “Kamu tertalaq setengah, sepertiga, seperenam” dan dia tidak menyebut perkataan “TALAQ”, jatuhlah satu talaq dengan perkataannya “Kamu tertalaq”. (Huraian:Ini kerana perkataan talaq tidak disebutkan pada kesemua bilangan tadi, maka jumlah talaq tidak dapat dikira berdasarkan kepada mana-mana bilangan tersebut. Oleh sebab itu jatuhlah satu talaq berdasarkan perkataan “Kamu tertalaq” kerana bilangan satu talaq adalah bilangan yang asal dan yakin.”

35. Menurut pandangan al-Nawawi tersebut, apabila perkataan “TALAQ” tidak disebutkan pada bilangan yang diucapkan, maka bilangan itu tidak boleh diambil kira dalam menentukan jumlah talaq.

36. Dalam kes ini adalah ternyata kepada Mahkamah ini bahawa perkataan “TALAQ” tidak disebut atau diulang oleh Plaintif pada bilangan-bilangan yang diucapkannya melainkan pada “TALAQ 1”. Justeru bilangan-bilangan tersebut iaitu “2,3,4,5,6,7,8,9,10” tidak boleh diambil kira dalam menentukan jumlah talaq.


FAKTOR 3: KESAN PERKATAAN ‘DAN’ ATAU APA-APA KATA PENGHUBUNG TIDAK DISEBUTKAN ANTARA PERKATAAN ‘TALAQ 1’ DAN BILANGAN-BILANGAN LAIN SELEPASNYA.


37. Bagi mengukuhkan lagi maksud talaq satu seperti di atas, kami merujuk pula kepada faktor ketiga iaitu ketiadaan perkataan ‘DAN’ atau kata penghubung lain antara perkataan ‘TALAQ 1’ dan perkataan “2,3,4,5,6,7,8,9,10”. Ketiadaan perkataan “DAN” ini menyebabkan ia terputus daripada ayat atau perkataan selepasnya. Justeru perkataan atau ayat selepas perkataan “AKU CERAI KAU TALAQ 1” tidak boleh diambil kira dalam memahami lafaz talaq di atas.

38. Bagi menyokong hujahan ini, kami sekali lagi merujuk kepada pandangan yang dinukilkan oleh Al-Nawawi dalam kitab Raudah al-Talibin, jilid 6, (Bab Talaq), halaman 78 yang menyatakan permasalahan furu’ jika perkataan ‘dan’ tidak disebut dalam lafaz talaq, iaitu:


وَلَوْ لمَ ْ يُدْخِلِ الْوَاوَ, فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ طَلْقَةٍ, رُبُعَ طَلْقَةٍ, سُدُسَ طَلْقَةٍ, لمَ ْيَقَعْ إِلاَّ طَلْقَةً لأَِنَّهُ إِذَا لَمْ يُدْخِلِ الْوَاوَ, كَانَ الْجَمِيْعُ بِمَنْزِلَةِ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ

Bermaksud: “Dan sekiranya suami itu tidak memasukkan perkataan ‘DAN’ lalu dia berkata: “Kamu tertalaq sepertiga talaq, seperempat talaq, seperenam talaq”, tidak jatuh melainkan satu talaq kerana apabila suami tidak memasukkan perkataan ‘DAN’, maka keseluruhan pecahan bilangan itu dikira bersekali sebagai satu perkataan. (Huraian: yakni kesemua pecahan bilangan digabungkan menjadi 9/12 yang dikira satu talaq. Berbeza dengan masalah sebelumnya apabila suami memasukkan perkataan “DAN” serta turut disebut perkataan “TALAQ” bagi setiap bilangan, maka jatuhlah 3 talaq.)


39. Dalam kes ini, Plaintif tidak ada menyebut perkataan “DAN” atau apa-apa kata penghubung lain antara perkataan “TALAQ 1” dan bilangan selepasnya iaitu “2,3,4,5,6,7,8,9,10”. Bahkan seperti yang telah dihujahkan, Plaintif telah berhenti selepas menyebut “TALAQ 1”. Ini meyakinkan lagi bahawa Plaintif sememangnya tidak bermaksud untuk menghubungkan antara perkataan “TALAQ 1” dan bilangan-bilangan lain selepasnya. Bahkan tujuan atau niat sebenar Plaintif menyebutkan bilangan-bilangan tersebut seperti membilang secara spontan adalah untuk menghentikan percakapan dengan Defendan. Niat dan tujuan Plaintif tersebut telah terlaksana apabila Defendan telah meletakkan telefon setelah Plaintif selesai membilang 2 hingga 10.


KESIMPULAN

Yang Arif,

40. Berdasarkan kepada keterangan pihak-pihak dan hujahan di atas, Plaintif dengan penuh tawaduknya memohon supaya Mahkamah ini menerima maksud dan niat Plaintif dalam keseluruhan lafaz talaq tersebut bahawa ia adalah bermaksud talaq satu dan bahawa perkataan “2,3,4,5,6,7,8,9,10” yang diucapkan oleh Plaintif selepas lafaz talaq tersebut adalah tidak berkaitan dengan jumlah talaq atas alasan-alasan yang dinyatakan.

41. Oleh yang demikian, Plaintif memohon agar Mahkamah ini mengesahkan bahawa perceraian ini adalah perceraian dengan talaq satu secara talaq rajie kali kedua berjumlah dua talaq dan mengeluarkan apa-apa perintah yang perlu dan suai manfaat menurut Hukum Syarak.


Bertarikh pada haribulan tahun 2011.

Disediakan dan dihujahkan dengan suci hati oleh:


……………………….
Peguam Syarie bagi Plaintif

JAWATAN KOSONG FIRMA GUAMAN SYARIE Mei 2012 (DITUTUP 26 SEPT 2012)

Adalah dipelawa kepada individu yang berkelayakan dan berminat untuk membina kerjaya dalam bidang SYARIAH untuk menjadi Associate / Partner di Firma ini, sepertimana berikut:


1) Peguam Syarie (Partner)

-Memiliki sijil amalan Peguam Syarie di Negeri Selangor dan lain-lain Negeri di Malaysia.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberikan kepada individu yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman beramal sebagai Peguam Syarie sama ada di sektor awam atau swasta.2) Perunding Muamalat (Partner)

- Memiliki Ijazah dalam bidang Syariah atau setaraf dan Diploma/Sijil Perancang Harta/Kewangan Islam atau kelulusan ikhtisas yang setaraf.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberi kepada individu yang berpengalaman dan berkemahiran dalam mengembangkan produk hibah, wasiat, amanah dan sebagainya.3) Pembantu Peguam

-mempunyai kelulusan diploma, pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan bidang guaman syarie.

- gaji ditawarkan mengikut permintaan dan kebolehan
4) Pelatih dalam kamar/ Pelajar amali/praktical/latihan industri

-tertakluk kepada kekosongan dan keperluan semasa.


- CARA memohon: hantarkan resume lengkap ke email juraish@yahoo.com. Calon yang layak akan disenarai pendek dan dipanggil temuduga.
WADAH PERBINCANGAN ISU PERUNDANGAN SYARIAH, SOAL JAWAB AGAMA, KULIAH TAFAQQUH. Kepada semua pengunjung. Semoga blog ini dapat dijadikan wadah perkongsian ilmu dan maklumat. Anda dipelawa mengemukakan pandangan@kemusykilan agama dan undang-undang syariah untuk dimanfaatkan bersama.Setiap rencana yang tersiar dalam laman ini adalah pandangan peribadi daripada penulis blog dan tidak mewakili pendapat atau pendirian mana-mana pihak melainkan dinyatakan sebaliknya oleh penulis.
DECLARE... LA ILAHA ILLA ALLAH MUHAMMAD RASULULLAH

Translate this blog

English French German Spain Italian DutchRussian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Widget by Daus