Wednesday, April 22, 2009

Tugasan Pegawai Syariah Dalam Memartabat Perundangan Islam


Alhamdulillah, saya masih berkesempatan memasukkan entri baru setelah sebulan berlalu. Entri kali ini saya ingin berkongsi beberapa kesibukan saya mengurus tanggungjawab yang tak tertanggung lagi. Berat, rumit, sukar, pening, letih, penat, risau dan pelbagai perasaan lain datang berselang seli namun tak pernah ada rasa bosan dan tak pernah kenal erti putus asa. Berbekalkan harapan untuk melihat hari esok yang lebih bermakna bagi umat Islam, langkah-langkah kecil ini diteruskan juga. Hati kecil ini hanya mengharapkan agar bara semangat ini tidak terpadam. Semoga langkah ini tidak terhenti di sini.

Kebetulan minggu ini saya tidak dijadualkan untuk mengendalikan kes di Mahkamah Syariah, maka dapatlah saya meneruskan kerja-kerja yang perlu diselesaikan, antara lainnya:

1) Menyiapkan Kertas Kerja untuk dibentangkan dalam Konvensyen Baitulmal Kebangsaan 2009. Kertas ini bertajuk “Memperkasa Entiti dan Sumber Perbendaharaan Baitulmal Melalui Prinsip Muamalat Islam dan Undang-Undang Syariah”. Bahagian pertama tentang memperkasa entiti baitulmal Alhamdulillah dah siap. Bab ini agak ringan sebab tak banyak menyentuh prinsip muamalat dan hanya banyak berpandukan kepada undang-undang. Namun penulisan ini tersangkut di bahagian kedua tentang memperkasa sumber perbendaharaan baitulmal. Bahagian ini agak berat sebab kena kaji secara mendalam setiap prinsip muamalat yang berkaitan dengan baitulmal. Setakat ini ada lebih kurang 37 prinsip muamalat yang perlu dikaji. Ya Allah! Bantulah hambamu ini.

2) Mengkaji dan mencari penyelesaian kepada beberapa kes pusaka yang dirujukkan oleh Amanah Raya Berhad melibatkan tuntutan hutang daripada waris bukan Islam, tuntutan bahagian zawil arham daripada waris bukan Islam, tuntutan hutang nafkah sara diri daripada kerabat zawil arham (bukan waris) yang beragama Islam. Serta kes yang dirujukkan oleh As-Salihin Trustee Berhad melibatkan nazar/wasiat/amanah si mati untuk membina sebuah surau.

3) Menyemak dan mengkaji dokumen wakaf, wasiat dan hibah yang diuruskan oleh MAIS menyentuh pelbagai isu. Antaranya isu hibah umra, hibah ruqba, hibah kepada anak angkat bawah umur yang belum dilantik penjaga (wali) harta, wasiat kepada waris dan sebagainya.

4) Menderaf Pernyataan Tuntutan untuk difailkan ke Mahkamah Tinggi Syariah bagi satu kes pengesahan wakaf melibatkan tapak Pusat Matrikulasi UIAM Petaling Jaya dan hartanah-hartanah disekitarnya bernilai jutaan ringgit yang telah sekian lama dibelenggu masalah dengan perlantikan pemegang amanah yang berlainan daripada apa yang sepatutnya menurut undang-undang. Ini kes berat dan melibatkan isu nasional.

5) Menyiapkan kajian analisa kes-kes permohonan perisytiharan keluar Islam di Negeri Selangor. Jangan berasa panik atau salah faham dengan tajuk ini. Ia memang isu sensitif yang dah lama cuba diselesaikan secara berhemah. Ini juga sudah tentu melibatkan isu nasional. Kajian profil kes dah hampir siap dan menanti untuk pembentangan pada Mei ini. Minit mesyuarat kumpulan sedang disiapkan untuk pengesahan ahli.

6) Menderaf Notis Permohonan Semakan Kehakiman untuk difailkan di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes perisytiharan keluar Islam yang melibatkan kemasukan pelbagai Defendan termasuklah MAIS, JAIS, JPN dan Pendaftar Muallaf. Notis dah hampir siap, hanya affidavit sokongannya belum dideraf.

7) Membantu menunaikan titah terbaru daripada DYMM Sultan Selangor kepada Kamar Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor untuk menyemak dan mencadangkan penambahbaikan terhadap semua Enakmen Syariah yang berkuatkuasa dalam Negeri Selangor. Rasanya tugas terakhir ini adalah paling berat untuk ditunaikan kerana ada lebih kurang 10 Enakmen yang perlu dikaji. Itu belum termasuk kaedah dan peraturan yang dibuat di bawah Enakmen. Petang ini mesyuarat pertama akan diadakan di sini.

8) LAIN-LAIN fail yang dilonggokkan di atas meja yang perlu disemak dan diminit dengan segera.

Itulah sedikit sebanyak beban tugas yang perlu dipikul oleh seorang (bukan 2 orang) Pegawai Syariah di Bahagian Undang-Undang, Majlis Agama Islam Selangor. Jawatan yang belum pernah diwujudkan di mana-mana Majlis Agama Islam Negeri di Malaysia. Jika anda seorang mahasiswa atau pelajar adakah anda bercita-cita untuk menjadi seorang pegawai syariah? (Bagus jika jawapannya “Ya”) Jika anda berada di tempat saya, berapa kerapkah anda boleh memasukkan entri baru dalam blog anda? (Bagus jika jawapannya “tiap-tiap hari” tapi pastikan waktunya sesuai). Sekian dulu. Wassalam.

Contoh Penyata Pembelaan Majlis Agama Islam Dalam Tuntutan Perisytiharan Keluar Islam

Berikut dikemukakan contoh dokumen penyata pembelaan untuk panduan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam kes perisytiharan keluar Islam.
PEMBELAAN DEFENDAN PERTAMA DAN KETIGA
1. Defendan 1 dan Defendan 3 (selepas ini disebut sebagai Defendan-Defendan) merujuk kepada Pernyataan Tuntutan Terpinda Plaintif yang diendorskan bersama Saman Terpinda bertarikh 11hb Februari 2009 (selepas ini disebut sebagai ‘PTP tersebut’).

2. Defendan-Defendan mengakui dakwaan Plaintif yang dinyatakan dalam perenggan 1 hingga perenggan 3(i) PTP tersebut.

3. Dakwaan Plaintif di perenggan 3 (a) hingga perenggan 3(c) PTP tersebut adalah di luar pengetahuan Defendan-Defendan.

4. Dakwaan Plaintif di perenggan 3 (d) hingga perenggan 4 PTP tersebut tidak dipersetujui oleh Defendan-Defendan. Defendan-Defendan menegaskan bahawa pada zahirnya kemasukan Plaintif ke dalam agama Islam adalah sah dan mengikut kehendak undang-undang dan Hukum Syarak.

5. Dakwaan Plaintif di perenggan 5 PTP tersebut adalah di luar pengetahuan Defendan-Defendan. Walau bagaimanapun, Defendan mengatakan bahawa Dakwaan Plaintif yang disebutkan olehnya dalam perenggan 5 tersebut adalah satu pengakuan yang boleh mendedahkan dirinya kepada satu kesalahan jenayah syariah. Defendan-Defendan juga ingin katakan bahawa pengakuan Plaintif dalam perenggan 5 itu tidak semestinya menyebabkan Plaintif secara automatik terkeluar daripada agama Islam melainkan setelah diputuskan oleh Mahkamah ini.

6. Dakwaan Plaintif di perenggan 6 PTP tersebut adalah di luar pengetahuan Defendan-Defendan.

7. Dakwaan Plaintif di perenggan 7 dan 8 PTP tersebut tidak dipersetujui oleh Defendan-Defendan. Defendan-Defendan menegaskan bahawa Plaintif masih sah diperlakukan sebagai seorang Islam bagi maksud mana-mana undang-undang dan pada setiap masa menurut peruntukan seksyen 113 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

8. Dakwaan Plaintif di perenggan 9 dan 10 PTP tersebut diakui oleh Defendan-Defendan.

9. Tuntutan Plaintif di perenggan 11 PTP tersebut tidak dipersetujui oleh Defendan-Defendan.

TUNTUTAN BALAS DEFENDAN PERTAMA & KETIGA

1. Defendan-Defendan menegaskan bahawa pengislaman Plaintif adalah sah, memenuhi kehendak undang-undang dan hukum Syarak dan telah dibuat tanpa sebarang unsur paksaan. Ini menepati akur janji Plaintif dalam borang perisytiharan memeluk agama Islam yang menyatakan:

“Bahawasanya dengan suci hati dan dengan kehendak hati sendiri, tiada kerana dipaksa atau dipujuk. Hanya dengan petunjuk Allah, adalah saya pada hari dan saat ini memeluk agama Islam yang sebenarnya, saya mengaku bahawa saya akan berpegang teguh dan patuh kepada ajaran-ajaran Agama Islam yang sebenarnya hingga ke akhir hayat saya.”

2. Defendan-Defendan menegaskan bahawa Plaintif telah dengan sengaja enggan menunaikan kewajipannya sebagai seorang muallaf yang dikehendaki oleh seksyen 109 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

3. Adalah sukar bagi Defendan-Defendan menjalankan tanggungjawab sosialnya bagi memastikan Plaintif dapat menunaikan kewajipannya sebagai seorang Islam melainkan dengan cara Mahkamah ini memerintahkan Plaintif menjalani proses istitabah untuk bertaubat, mempelajari Islam dan kembali mengamalkan ajaran Islam.

4. Defendan-Defendan menegaskan bahawa dengan menandatangani borang perisytiharan memeluk agama Islam, Plaintif telahpun mempunyai keyakinan untuk berpegang dengan ajaran Islam. Sekiranya wujud sebarang keraguan di hati Plaintif mengenai Islam, maka Defendan hendaklah diberikan peluang bagi menjelaskan kepada Plaintif tentang agama Islam agar segala kekeliruan dan keraguan Plaintif dapat dipulihkan.

5. Defendan-Defendan menegaskan bahawa Plaintif haruslah terus direkodkan sebagai seorang Islam sehingga akhir hayatnya melainkan jika diperintahkan sebaliknya oleh Mahkamah. Defendan-Defendan menyatakan bahawa Plaintif hendaklah meninggalkan cara hidup agama Buddha dan hendaklah segera kembali kepada agama Islam yang telah dianutinya.

6. Defendan-Defendan menegaskan bahawa proses istitabah yang dikenakan terhadap Plaintif bukanlah satu bentuk hukuman bagi kesalahan jenayah, bahkan ia adalah salah satu tatacara bagi prosiding mal yang melibatkan tuntutan perisytiharan keluar Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Hukum Syarak.

7. Defendan-Defendan menjelaskan bahawa menurut Hukum Syarak, Mahkamah ini tidak boleh membuat perisytiharan atau membenarkan tuntutan Plaintif melainkan setelah proses istitabah dijalankan dengan sewajarnya.

8. Oleh yang demikian Defendan-Defendan membuat tuntutan balas seperti mana berikut:

(i) Mahkamah ini mengesahkan bahawa pengislaman Plaintif adalah sah menurut undang-undang dan hukum Syarak.

(ii) Mahkamah ini menolak tuntutan Plaintif.

(iii) Mahkamah ini memerintahkan Plaintif menjalani proses istitabah di pusat pemurnian aqidah Baitul Iman dengan pengawasan Jabatan Mufti Selangor selama tempoh 6 bulan atau tempoh lain yang sesuai, selaras dengan hukum syarak dan peruntukan seksyen 244 dan 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

(iv) Mahkamah mengarahkan pihak Lembaga Zakat Selangor membiayai kos pengurusan yang diperlukan sepanjang masa Plaintif menjalani proses istitabah.

JAWATAN KOSONG FIRMA GUAMAN SYARIE Mei 2012 (DITUTUP 26 SEPT 2012)

Adalah dipelawa kepada individu yang berkelayakan dan berminat untuk membina kerjaya dalam bidang SYARIAH untuk menjadi Associate / Partner di Firma ini, sepertimana berikut:


1) Peguam Syarie (Partner)

-Memiliki sijil amalan Peguam Syarie di Negeri Selangor dan lain-lain Negeri di Malaysia.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberikan kepada individu yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman beramal sebagai Peguam Syarie sama ada di sektor awam atau swasta.2) Perunding Muamalat (Partner)

- Memiliki Ijazah dalam bidang Syariah atau setaraf dan Diploma/Sijil Perancang Harta/Kewangan Islam atau kelulusan ikhtisas yang setaraf.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberi kepada individu yang berpengalaman dan berkemahiran dalam mengembangkan produk hibah, wasiat, amanah dan sebagainya.3) Pembantu Peguam

-mempunyai kelulusan diploma, pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan bidang guaman syarie.

- gaji ditawarkan mengikut permintaan dan kebolehan
4) Pelatih dalam kamar/ Pelajar amali/praktical/latihan industri

-tertakluk kepada kekosongan dan keperluan semasa.


- CARA memohon: hantarkan resume lengkap ke email juraish@yahoo.com. Calon yang layak akan disenarai pendek dan dipanggil temuduga.
WADAH PERBINCANGAN ISU PERUNDANGAN SYARIAH, SOAL JAWAB AGAMA, KULIAH TAFAQQUH. Kepada semua pengunjung. Semoga blog ini dapat dijadikan wadah perkongsian ilmu dan maklumat. Anda dipelawa mengemukakan pandangan@kemusykilan agama dan undang-undang syariah untuk dimanfaatkan bersama.Setiap rencana yang tersiar dalam laman ini adalah pandangan peribadi daripada penulis blog dan tidak mewakili pendapat atau pendirian mana-mana pihak melainkan dinyatakan sebaliknya oleh penulis.
DECLARE... LA ILAHA ILLA ALLAH MUHAMMAD RASULULLAH

Translate this blog

English French German Spain Italian DutchRussian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Widget by Daus