Tuesday, May 22, 2012

HUJAH BAGI MENOLAK PERMOHONAN PERISYTIHARAN BUKAN BERAGAMA ISLAM

Ini pula adalah hujah saya selaku peguam syarie salah sebuah Majlis Agama Islam negeri di Malaysia selaku Defendan bagi menolak permohonan individu yang ingin mengisytiharkan dirinya sebagai bukan lagi Islam. Alhamdulillah permohonan beliau telah ditolak oleh Mahkamah. Namun kes tersebut tidak berakhir di situ. Marilah kita sama-sama berusaha mempertahankan agama Islam ini daripada dicemari oleh gejala yang tidak sihat ini.

ISU 1: Punca Bidangkuasa Mahkamah

1.        Defendan Kedua menghujahkan bahawa Mahkamah Yang Mulia ini adalah mempunyai bidang kuasa bagi mendengar dan memutuskan permohonan Plaintif ini selari dengan Perkara 121(1A) Perlembagaan Persekutuan. Namun demikian ini tidak bermakna Mahkamah ini wajar meluluskan permohonan Plaintif memandangkan terdapat peruntukan lain dan Undang-Undang Islam yang perlu dirujuk oleh Mahkamah ini yang mana selari dengan peruntukan seksyen 46 (2) (b) (x) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 yang memperuntukkan:

Seksyen 46. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah.

(1) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa di seluruh Wilayah-Wilayah Persekutuan dan hendaklah diketuai oleh seorang Hakim Syarie.

(2) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah--

(b) dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding dalam mana semua pihak adalah orang Islam dan yang berhubungan dengan--
 (x) perkara-perkara lain yang berkenaan dengannya bidang kuasa diberikan oleh mana-mana undang-undang bertulis.

2.        Perenggan 3 Hujahan Plaintif tersebut berkaitan pemakaian Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan sebagai punca kuasa Mahkamah Yang Mulia ini untuk meluluskan permohonan Plaintif keluar dari agama Islam adalah tidak dipersetujui. Sebaliknya Defendan Kedua menghujahkan bahawa Perkara 11, Fasal 1 Perlembagaan Persekutuan hanya memberi kebebasan kepada mana-mana orang untuk menganuti dan mengamalkan agama yang dipilihnya tetapi ia tidak memberikan hak kepada Plaintif atau mana-mana orang Islam untuk keluar dari agama Islam.

3.        Perkara 11 Fasal 1 tersebut telah pun dapat dimanfaatkan oleh Plaintif sebelum ini ketika mana Plaintif memilih untuk memeluk agama Islam dengan kerelaannya sendiri. Pada masa itu Perkara 11 Fasal 1 adalah terpakai kepada Plaintif dan tiada sesiapa boleh menghalang atau memaksa Plaintif memeluk atau tidak memeluk agama Islam ketika proses pengislaman tersebut hendak dilangsungkan dan tiada sesiapa juga boleh menghalang Plaintif untuk mengamalkan agama Islam setelah agama Islam dianuti oleh Plaintif.

4.        Dalam perenggan 2 Pernyataan Tuntutan Pindaan Plaintif bertarikh 24 Februari 2010 (selepas ini disebut sebagai Pernyataan Tuntutan Pindaan Plaintif tersebut) telah jelas menyebutkan Plaintif telah menganuti agama Islam pada 17 Julai 1981 dan tidak terdapat sebarang dakwaan dibangkitkan oleh Plaintif bahawa beliau telah dipaksa menganut agama Islam.

5.        Dalam perenggan 3 Pernyataan Tuntutan Pindaan Plaintif tersebut juga telah menyebutkan dengan jelas bahawa Plaintif telah mengamalkan ajaran Islam sejauh keupayaan dirinya dan mendidik dua orang anak beliau sebagai penganut agama Islam. Ini sekali lagi membuktikan Plaintif telah diberi kebebasan untuk mengamalkan ajaran Islam yang mana adalah selari dengan peruntukan Perkara 11, Fasal 1 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan:

“Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan ugamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4) mengembangkan ugamanya.”
(sila rujuk Ikatan Autoriti Defendan Kedua di Lampiran A)

6.        Setelah Plaintif menganuti agama Islam dan mengamalkannya, maka Perkara 11 Fasal 1 tersebut tidak lagi boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh Plaintif bagi menukar kepada agama lain kerana sebagai seorang Islam, Plaintif telah terikat dengan undang-undang diri berkaitan agamanya iaitu agama Islam yang mana tidak membenarkan penganutnya keluar dari agama Islam.

7.        Perkara ini adalah konsisten dengan fasal seterusnya dalam Perkara 11, iaitu Fasal 4 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan:

“Undang-Undang Negeri dan mengenai Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang Persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama antara orang-orang yang menganuti ugama Islam.”

8.        Perbuatan Plaintif untuk meninggalkan agama  Islam dan kembali kepangkuan masyarakat asal beliau seperti yang disebutkan dalam perenggan 4 Pernyataan Tuntutan Pindaan Plaintif dan perbuatan Plaintif untuk keluar dari agama  Islam seperti yang dihujahkan dalam perenggan 3 Hujahan Plaintif tersebut adalah sama seperti suatu ‘pengembangan iktikad atau kepercayaan agama’ yang disebutkan dalam peruntukan di atas. Ini kerana perbuatan ‘keluar Islam’ yang diistilahkan sebagai ‘murtad’ boleh dianggap sebagai suatu bentuk iktikad atau kepercayaan agama. Ini kerana apabila perbuatan memeluk Islam adalah dianggap sebagai suatu bentuk iktikad atau kepercayaan agama, maka perbuatan keluar Islam juga boleh dianggap sebagai suatu bentuk iktikad atau kepercayaan agama. Justeru membenarkan perbuatan murtad adalah sama seperti membenarkan pengembangan suatu bentuk iktikad yang menyalahi agama Islam.

9.        Dalam kes Muhamad Ramzan Maniarason yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan Pahang (JH XXII Bahagian 2, 1427H) Yang Arif Hakim Bicara telah mengulas berkaitan pemakaian Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan ini dengan berkata:

“Walaupun pada zahirnya Perkara 11 ini kebebasan beragama tapi ianya bukanlah tiket untuk menukar agama dengan sewenang-wenangnya sesuka hati. Pemohon ini telah memilih agama Islam maka ianya berhak mengamalkan Agama Islam itu. Setelah selama 12 tahun memeluk agama Islam adalah tidak wajar bagi pemohon ini memilih untuk keluar pula dari agama Islam atau cuba mengamalkan agama lain pula.”

(sila rujuk Ikatan Autoriti Defendan Kedua di Lampiran B)

ISU 2: Proses Rundingcara Akidah dan Kandungan Laporan Bertulis

10.    Perenggan 4 Hujahan Plaintif tersebut berkaitan perintah menghadiri kaunseling atau rundingcara akidah adalah dipersetujui.

11.    Walau bagaimanapun, Defendan Kedua tidak bersetuju dengan kenyataan Plaintif di perenggan 5 Hujahan Plaintif tersebut berkaitan dakwaan bahawa laporan rundingcara / kaunseling tersebut mengandungi fakta yang tidak benar. Sebaliknya kami menghujahkan bahawa dokumen laporan rundingcara bertarikh 15 Disember 2010 yang dilampirkan bersama surat dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan bertarikh 20 Disember 2010 adalah perlu diterima sebagai dokumen awam.

12.    Pihak Plaintif sepatutnya membawa keterangan yang kukuh jika Plaintif berhasrat untuk menafikan fakta-fakta yang tercatat di dalam laporan tersebut. Namun demikian sepanjang perbicaraan dijalankan Plaintif telah tidak membawa apa-apa keterangan saksi yang boleh mengokong dakwaannya tersebut. Justeru Mahkamah ini haruslah menerima laporan tersebut dengan sewajarnya.

13.    Dengan hormatnya kami merujuk perkara 4.4.6 dan 5.4 dalam laporan tersebut yang menyebutkan bahawa (terdapat kemungkinan) anak-anak Plaintif bakal / akan membuat permohonan keluar Islam di Mahkamah selepas kes Plaintif ini diselesaikan. Ini mengukuhkan lagi hujahan kami sebelum ini bahawa perbuatan Plaintif untuk keluar dari Islam boleh disifatkan sebagai suatu bentuk ‘pengembangan iktikad atau kepercayaan agama’ disebabkan perbuatan Plaintif ini secara tidak langsung boleh menjadi ikutan kepada anak-anak beliau sendiri secara khususnya dan kepada masyarakat Islam lain secara umumnya. 

14.    Apabila sesuatu perbuatan itu boleh menjadi ikutan kepada orang lain, sama ada secara langsung atau tidak langsung maka ia akan boleh berkembang. Justeru perbuatan tersebut bolehlah ditakrifkan sebagai suatu bentuk ‘pengembangan’.

15.    Perenggan 6 Hujahan Plaintif tersebut berkaitan pengataan Plaintif bahawa beliau tidak pernah mempengaruhi kedua-dua anak beliau meninggalkan agama Islam adalah kabur dan tidak disokong dengan keterangan yang jelas daripada anak-anak Plaintif sendiri. Memandangkan anak-anak Plaintif tidak dijadikan saksi oleh Plaintif, dan tidak dipanggil ke Mahkamah untuk disiasat maka kami mencadangkan supaya pengataan Plaintif ini diketepikan. Sebaliknya Mahkamah ini hendaklah menerima fakta yang tercatat dalam laporan rundingcara tersebut.

16.    Sepatutnya, jika Plaintif mengkehendaki supaya Mahkamah ini menolak laporan kaunseling tersebut dan menerima pengataan beliau berkaitan status anak-anak beliau, Plaintif sepatutnya memanggil anak-anak beliau tersebut dan juga panel yang menjalankan rundingcara akidah tersebut ke Mahkamah ini untuk disiasat dengan sewajarnya.

17.    Tetapi dalam kes ini Plaintif telah tidak memfailkan sepina terhadap pihak yang sepatutnya sebaliknya bertindak memfailkan sepina terhadap pihakyang tidak sepatutnya disepina dan akhirnya Plaintif menarik balik sepina tersebut. Ini membuktikan Plaintif tidak konsisten dalam menentukan pendirian beliau.

18.    Perenggan 7 dan 8 Hujahan Plaintif tersebut berkaitan pengataan Plaintif mengenai perjalanan proses rundingcara akidah tersebut adalah kabur dan tidak disokong dengan keterangan saksi. Sepertimana yang dihujahkan sebelum ini, Plaintif sepatutnya memanggil pihak yang berkaitan untuk memberi keterangan kepada Mahkamah ini namun ia tidak dilakukan oleh Plaintif setelah peluang yang sewajarnya diberikan. Justeru dalam isu ini, kami menghujahkan bahawa Mahkamah ini boleh menerima fakta-fakta yang dikemukakan dalam laporan rundingcara tersebut selagi mana ianya tidak dicabar dengan bukti yang sewajarnya oleh Plaintif.
 
19.    Kami membantah hujahan Plaintif di perenggan 9 Hujahan Plaintif tersebut yang meminta Mahkamah ini menolak laporan kaunseling tersebut dan kami juga tidak bersetuju dengan hujahan Plaintif bahawa laporan tersebut perlu ditolak hanya semata-mata kerana Defendan Pertama enggan menghadirkan diri ke Mahkamah untuk memberikan keterangan. Dalam kes ini kehadiran Defendan Pertama dan Kedua melalui wakil dan peguam syarie masing-masing adalah mencukupi selagi mana tidak menyalahi perintah Mahkamah ini.

20.    Dalam hal ini kami menegaskan bahawa Defendan Pertama atau Defendan Kedua tidak diwajibkan memberi keterangan bagi menjawab tuntutan Plaintif ini disebabkan Plaintif sebagai pihak yang mendakwa telah gagal mendatangkan bukti yang kukuh bagi mensabitkan dakwaan beliau. Plaintif tidak seharusnya meletakkan beban ke atas Defendan Pertama atau Defendan Kedua bagi membuktikan tuntutannya. Ini selari dengan peruntukan seksyen 126 (3) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 yang memperuntukkan:

Apabila Plaintif telah mengemukakan semua keterangan bagi kesnya, Hakim hendaklah memanggil Defendan untuk mengemukakan keterangan bagi menjawab tuntutan Plaintif, dan dalam hal sedemikian Defendan hendaklah diberi pilihan sama ada hendak mengemukakan keterangan atau mengemukakan hujah bahawa tiada kes untuk dijawab.

21.    Dalam kes ini Defendan telah menyempurnakan haknya apabila memilih untuk tidak memberikan keterangan dan hanya memilih untuk mengemukakan hujah bahawa tiada kes untuk dijawab.

22.    Berdasarkan kepada perkara 4.4.3 hingga 4.4.5 Laporan tersebut adalah jelas Plaintif sebenarnya telah salah faham terhadap ajaran Islam kerana menganggap saudara mara atau kedua-dua anaknya tidak akan menziarahi atau tidak dibenarkan untuk menziarahi upacara pengkebumiannya sekiranya Plaintif mati sebagai seorang Islam.

23.    Kami menghujahkan bahawa di dalam ajaran Islam, orang bukan Islam yang terdiri daripada saudara mara, jiran, sahabat handai dan orang-orang kebanyakan yang lain adalah boleh dibenarkan untuk menziarahi upacara pengkebumian orang Islam dengan menjaga adab-adab yang ditetapkan. Namun begitu mereka tidaklah boleh dipaksa untuk menghadirinya seperti mana mereka juga tidak boleh dipaksa untuk menghadiri pengkebumian seseorang yang bukan beragama  Islam.

24.    Perenggan 10 Hujahan Plaintif tersebut berkaitan ketidakhadiran Defendan Pertama dan Defendan Kedua adalah dipersetujui dan sebagai penjelasan  hujahan kami di perenggan 21 dan 22 adalah dirujuk.


ISU 3: Proses dan Prosedur  Pengislaman Plaintif

25.    Hujahan Plaintif di perenggan 11 Hujahan Plaintif tersebut adalah tidak dipersetujui. Tarikh Plaintif memeluk Islam seperti mana yang dinyatakan dalam pernyataan tuntutan Plaintif dan dokumen pengislaman Plaintif adalah pada 17 Julai 1981 dan bukannya pada 16 Julai 1981.

26.    Dakwaan Plaintif bahawa ketika proses pengislaman dijalankan beliau tidak pernah diberitahu bahawa beliau tidak boleh meninggalkan agama Islam selepas proses pengislaman adalah dipertikaikan dan tidak relevan untuk dibangkitkan di dalam hujahan ini.

27.    Kami sebaliknya menghujahkan bahawa bukanlah merupakan suatu keperluan di sisi undang-undang supaya pihak yang mengislamkan seseorang memberitahu kepada orang yang hendak memeluk Islam bahawa beliau tidak boleh meninggalkan Islam. Sekiranya perkara sedemikian itu menjadi kemusykilan di dalam fikiran Plaintif, Plaintif sendiri sepatutnya perlu bertanya tentang perkara itu kepada Qadhi sebelum Plaintif membuat apa-apa keputusan sama ada hendak memeluk Islam atau sebaliknya.

28.    Kami juga curiga dengan pengataan Plaintif tersebut disebabkan ia tidak disokong dengan keterangan mana-mana saksi. Apatah lagi pengislaman Plaintif telah dijalankan di hadapan pegawai atasan Defendan Kedua yang berkaliber yang menjawat jawatan sebagai Qadhi di Pejabat Qadhi Daerah Petaling. 

29.    Justeru kami percaya bahawa segala keperluan yang dikehendaki oleh Hukum Syarak telah dipenuhi dengan semunasabahnya semasa proses pengislaman Plaintif dijalankan. Dan kami menghujahkan tiada apa-apa kecatatan nyata telah dibuktikan oleh Plaintif yang boleh menyebabkan proses pengislaman Plaintif menjadi tidak sah.

(sila rujuk salinan daftar muallaf Plaintif dalam Ikatan Autoriti Defendan Kedua di Lampiran C)

30.    Perenggan 12 Hujahan Plaintif tersebut berkaitan tujuan Plaintif memeluk Islam untuk berkahwin telah tidak dicatatkan di dalam daftar muallaf tersebut. Justeru ia adalah di luar daripada pengetahuan Defendan Kedua. Namun begitu kami menghujahkan bahawa tidak terdapat sebarang bukti dikemukakan oleh Plaintif bagi mengesahkan dakwaan tersebut.

31.    Berdasarkan kepada qarinah tarikh pernikahan Plaintif pada 18 Ogos 1982 sepertimana diakui oleh Plaintif dalam soal balas pada 25 Julai 2011, adalah didapati Plaintif bernikah selepas setahun daripada tarikh memeluk Islam. Justeru dakwaan bahawa Plaintif memeluk Islam hanya semata-mata untuk berkahwin adalah diragui. Ini kerana jika Plaintif memeluk Islam hanya semata-mata untuk berkahwin, sudah tentu Plaintif akan berkahwin dalam masa yang paling singkat setelah memeluk Islam dan ia boleh dilakukan dalam masa bebarapa hari selepas memeluk Islam dan mungkin juga boleh dilakukan pada hari yang sama dengan tarikh memeluk Islam dan tidak perlu menunggu selama setahun.

32.    Berdasarkan kepada qarinah tarikh perceraian Plaintif yang berlaku pada 10 Disember 2004 dan tarikh permohonan ini difailkan pada tahun 2007, maka kami juga meragui kenyataan Plaintif yang mengatakan tujuan beliau memeluk Islam adalah untuk berkahwin dengan isterinya ketika itu. Sekiranya benar Plaintif memeluk Islam hanya semata-mata untuk berkahwin, maka sudah tentu sebaik sahaja berlaku perceraian Plaintif sepatutnya memfailkan permohonan ini atau selewat-lewatnya sebaik sahaja iddah isteri Plaintif tamat dalam tempoh 3 bulan dan tidak perlu Plaintif menunggu sehingga hampir 3 tahun. Ini menunjukkan pernyataan Plaintif tersebut adalah seperti diada-adakan dan tidak disokong dengan sebarang bukti kukuh.

(sila rujuk salinan perintah Mahkamah dalam Ikatan Autoriti Defendan Kedua di Lampiran D)

33.    Plaintif sendiri telah memberitahu Mahkamah semasa keterangan utama bertarikh 16 Mei 2011 bahawa sejak mengucap dua kalimah syahadah, Plaintif tidak ada niat untuk keluar Islam hinggalah pada tahun 2007. Ini membuktikan proses keislaman Plaintif sebelum ini adalah sempurna dan tidak timbul sebarang keraguan.

34.    Keterangan Plaintif ketika disoal balas pada 25 Julai 2011 bahawa beliau tidak beriman dengan maksud dua kalimah syahadah dan beliau tidak mempercayai kepada kewujudan Tuhan semasa kalimah syahadah diucapkan di hadapan Qadhi adalah diragui kerana tidak disokong oleh keterangan saksi. Sekiranya perkara ini dizahirkan oleh Plaintif semasa proses pengislaman sudah tentu pengislaman Plaintif tidak akan diterima dari awal. Namun perbuatan Plaintif yang tidak menzahirkan perkara ini pada masa pengislaman adalah menunjukkan Plaintif telah menerima untuk beriman dengan kaimah syahadah tersebut.

ISU 4: Pengamalan Islam oleh Plaintif

35.    Pengataan Plaintif selanjutnya di perenggan 12 Hujahan Plaintif tersebut bahawa beliau tidak pernah menunaikan solat dan ibadat berpuasa dan haji juga telah tidak disokong dengan keterangan saksi dan bercanggah dengan pernyataan Plaintif di perenggan 3 Pernyataan Tuntutan Pindaan Plaintif. Dalam hal ini Plaintif sepatutnya memanggil saksi contohnya seperti bekas isteri beliau yang mungkin mengetahui tentang dakwaan ini.

36.    Walau apapun, kami menghujahkan bahawa kegagalan Plaintif menunaikan ibadat-ibadat tersebut bukanlah hujah muktamad yang boleh diterima oleh Mahkamah ini untuk mensabitkan dakwaan atau permohonan Plaintif secara automatik. Ini kerana kegagalan Plaintif menunaikan ibadat-ibadat yang wajib pada zahirnya hanyalah dianggap sebagai suatu perbuatan dosa yang mendapat siksaan dari Allah Taala semasa di akhirat dan boleh dikenakan hukuman ta’zir oleh Pemerintah semasa di dunia.

ISU 5: Maksud Kebebasan Beragama

37.    Sebagai jawapan kepada hujahan Plaintif berkaitan kebebasan beragama yang dinyatakan dalam perenggan 13 hingga 18 Hujahan Plaintif tersebut Defendan Kedua dengan ini merujuk dan mengulang semula hujahan balas Defendan Kedua dalam Isu Pertama dan Isu Ketiga.

38.    Sebagai tambahan kami menghujahkan bahawa hak Plaintif untuk memeluk agama Islam telahpun terpelihara dan hak Plaintif untuk mengamalkan agama Islam akan terus terpelihara di bawah Perlembagaan Persekutuan dan Plaintif tidak perlu bimbang terhadap penerimaan masyarakat asal Plaintif kerana hak Plaintif berkaitan pengamalan agama Islam tidak boleh dihalang oleh masyarakat asal Plaintif tersebut.

39.    Plaintif juga tidak perlu berasa bimbang tentang upacara pengkebumian jenazah beliau atau berlakunya perebutan jenazah beliau setelah kematian beliau. Ini kerana perkara itu boleh diselesaikan menerusi undang-undang sekiranya berlaku perebutan jenazah yang dibimbangi oleh Plaintif.

40.    Di dalam hujahan Plaintif tersebut Plaintif menekankan soal kebebasan beragama sedangkan dalam keterangan Plaintif pada 16 Mei 2011 Plaintif telah berikrar bahawa Plaintif tidak berhasrat untuk masuk apa-apa agama selepas ini. Ini menunjukkan tidak ada isu untuk mengatakan hak beragama Plaintif telah diprejudiskan oleh Defendan-Defendan atau mana-mana pihak.

41.    Kami bersetuju dengan hujahan Plaintif di perenggan 18 mengenai keputusan isu bantahan awal kes ini yang telah dibacakan oleh Mahkamah ini bahawa “Sesungguhnya tiada Mahkamah atau mana-mana pihak boleh memberi kebenaran kepada seseorang Islam untuk keluar Islam atau keluar daripada agama Islam atau murtad seperti yang didakwa oleh Plaintif. “

42.    Perkara ini telah dimuktamadkan dalam kes rayuan antara Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn. Siti Fatimah Tan Binti Abdullah  (JH 27 Bahagian 2, 1430H) di mana Panel Hakim Rayuan telah menyatakan:

 32. “Sebaliknya bagi mereka yang memeluk Islam dan seterusnya memenuhi syarat-syarat syahadah dan juga telah diterima oleh masyarakat sebagai seorang Islam, maka mereka tidak boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam di bawah peruntukan ini….”

33. “Kami juga percaya bahawa jika Mahkamah Syariah diberikan bidangkuasa untuk membenarkan seseorang Islam keluar daripada Agama Islam, maka ianya telah bercanggah dan bertentangan dengan Hukum Syarak itu sendiri sedangkan matlamat undang-undang Syariah diwujudkan adalah bagi menjaga maqasid Syariah dan maqasid syariah yang paling utama ialah menjaga agama Islam.

(sila rujuk Ikatan Autoriti Defendan Kedua di Lampiran E)

43.    Hal ini tidak bermaksud menghalang kebebasan beragama kerana seseorang itu telah pun diberikan kebebasan memilih, sebelum memeluk Islam sama ada hendak memeluk Islam atau tidak memeluk Islam. Apabila  seseorang itu telah memilih untuk memeluk Islam maka haknya di bawah Perlembagaan telah tertunai.

44.    Seseorang yang telah memeluk Islam tidak boleh menggunakan peruntukan yang sama untuk dijadikan hujah bagi membenarkannya keluar daripada agama Islam kerana perkara tersebut bertentangan dengan undang-undang Islam yang diiktiraf oleh Perlembagaan di bawah Jadual Sembilan Perlembagaan Persekutuan.

45.    Kuasa Mahkamah ini untuk mengisytiharkan seseorang itu bukan lagi atau bukan beragama Islam hanyalah dalam kes di mana seseorang telah didapati secara tidak sah diperlakukan atau dianggap sebagai seorang Islam, sedangkan orang itu bukan seorang Islam. Namun dalam kes ini Plaintif telah memeluk Islam dan diperlakukan sebagai seorang Islam dengan cara yang sah di bawah undang-undang.

46.    Justeru permohonan Plaintif yang hendak keluar dari Islam ini dilihat sebagai suatu perbuatan yang mengikut hawa nafsu dan tidak bersandarkan kepada lunas agama Islam yang dianuti oleh Plaintif. Maka ia hendaklah ditolak oleh Mahkamah ini.

47.    Perenggan 19 Hujahan Plaintif tersebut yang mempertikaikan tindakan Defendan Kedua membangkitkan soalan tentang keturunan Plaintif, ibu bapa Plaintif dan pengetahuan agama Islam Plaintif adalah dibantah. Ini kerana Plaintif sendiri telah bersandarkan kepada alasan keturunan untuk meneruskan tindakan keluar Islam seperti mana dalam kenyataan Plaintif bertarikh 15 September 2011 Plaintif mengatakan: “ada masalah untuk jadi orang Islam sebab saya (Plaintif) dianggap sebagai orang Melayu”. Plaintif sendiri dalam ikrarnya itu telah mencampur adukkan antara isu agama dan keturunan. Plaintif tidak seharusnya menjadikan alasan dianggap sebagai orang Melayu sebagai alasan untuk keluar Islam. Ini kerana menjadi Melayu atau dianggap Melayu adalah tidak berkaitan dan tidak diperlukan sebagai syarat untuk menjadi orang Islam.

48.    Dakwaan Plaintif bahawa beliau dianggap sebagai orang Melayu sebagai suatu masalah untuk beliau terus menjadi orang Islam adalah tidak berasas. Ini kerana anggapan tersebut hanya dibuat oleh Plaintif sendiri dan tidak disokong dengan keterangan saksi. Apa yang jelas di dalam kad pengenalan Plaintif sendiri tidak tertulis perkataan MELAYU sehingga memprejudiskan status keturunan Plaintif yang sebenar. Sebaliknya dalam kad pengenalan Plaintif hanya ada tertulis perkataan ISLAM yang mana adalah selari dengan agama yang telah dianuti oleh Plaintif secara sah.

49.    Perenggan 20 Hujahan Plaintif tersebut adalah dipersetujui setakat Mahkamah ini berkuasa untuk memerintahkan Plaintif bertaubat. Defendan Kedua tidak bersetuju bahawa ini akan menyebabkan Plaintif terpaksa mengaku dirinya sebagai Islam. Ini kerana Plaintif sendiri yang telah memilih untuk menganuti agama Islam sebelum ini dan mengamalkan Islam menurut kemampuannya.

50.    Kami juga menghujahkan bahawa tidak terdapat sebarang mudarat ke atas Plaintif sekiranya permohonan Plaintif ini ditolak dan Plaintif terus dianggap dan diperlakukan sebagai seorang Islam. Ini kerana kewajipan yang dikenakan ke atas seseorang Islam seperti mendirikan solat, berpuasa, berzakat dan menunaikan haji bukanlah suatu yang di luar keupayaan manusia. Bahkan agama Islam menyuruh berbuat kebaikan kepada sesama manusia dengan tidak mengira keturunan dan perbezaan agama.

51.    Dengan kekal sebagai Islam Plaintif masih bebas melakukan segala kebaikan tersebut terhadap masyarakat asalnya. Plaintif juga masih bebas untuk kembali ke pangkuan masyarakat asalnya dan bergaul sesama mereka dengan menjaga batas-batas dan larangan-larangan yang ditetapkan oleh Hukum Syarak.

52.    Sekiranya Plaintif masih jahil dan tidak memahami hukum-hakam Islam dalam soal bermuamalat dan bermuasyarah sesama masyarakat asalnya yang bukan beragama Islam, maka Plaintif sewajarnya mencari ilmu atau mendalami ilmu pengetahuan tersebut samada melalui pihak yang ditauliahkan oleh Defendan Pertama atau Defendan Kedua atau pihak lain yang berkompeten dalam urusan agama Islam dan bukannya dengan tindakan memohon untuk keluar Islam.

53.    Berdasarkan kepada hujahan-hujahan di atas Defendan Kedua dengan penuh tawadduknya memohon supaya Mahkamah Yang Mulia ini menolak tuntutan Plaintif di perenggan 11.1 dan 11.2 Pernyataan Tuntutan Pindaan Plaintif dan meluluskan Tuntutan Balas Defendan Kedua dengan mengeluarkan perintah seperti berikut:

i)                    Mahkamah ini mengesahkan bahawa proses pengislaman Plaintif dan pendaftaran pengislaman Plaintif yang dilaksanakan oleh pihak Defendan Kedua telah dibuat dengan cara yang sah menurut undang-undang dan Hukum Syarak.

ii)                  Plaintif hendaklah terus diperlakukan sebagai seorang Islam sejak daripada tarikh pengislaman Plaintif pada 17 Julai 1981 sehingga ada perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah ini atau Mahkamah lain yang  berbidangkuasa.

iii)                Plaintif diperintahkan untuk mempelajari dan mendalami agama Islam daripada pihak yang ditauliahkan oleh Defendan Pertama atau Defendan Kedua.

iv)                Defendan Pertama atau Defendan Kedua hendaklah melantik seorang  atau beberapa orang pengajar bagi membantu Plaintif dalam mempelajari dan mendalami agama Islam.

v)                  Bagi maksud mempelajari agama Islam, Plaintif hendaklah disifatkan sebagai seorang muallaf dan berhak mendapat apa-apa bantuan yang sewajarnya daripada Defendan Pertama atau Defendan Kedua sepanjang tempoh pembelajaran tersebut berjalan.

vi)                Mahkamah ini membatalkan perintah hadhanah yang telah diserahkan kepada Plaintif berdasarkan perenggan 5 perintah Mahkamah ....... Syariah Wilayah Persekutuan ...... bertarikh 10 Disember 2004 dalam saman no 14....-055-0005-2004.

vii)              Kegagalan mana-mana pihak mematuhi perintah di atas boleh dianggap sebagai suatu penghinaan Mahkamah.

viii)            Apa-apa perintah lain yang suai manfaat menurut undang-undang dan Hukum Syarak.

 Bertarikh pada             haribulan                               tahun  2012.


Disediakan dan dihujahkan dengan suci hati oleh:

                                                                                                            ……………………….
                                                                          Peguam Syarie bagi Defendan Kedua

HUJAH PERMOHONAN PENGESAHAN NIKAH POLIGAMI DAN PERINTAH DAFTAR NIKAH

Setelah sekian lama menyepi, kali ini setelah diasak dan diminta oleh pelbagai pihak akhirnya saya bersetuju menginfaqkan hujah kes pengesahan nikah poligami ini untuk manfaat pihak yang berkenaan. Namun huraian atau perincian lanjut adalah bergantung kepada keunikan fakta bagi setiap kes dan hujah ini bukanlah suatu yang konklusif. Alhamdulillah, hujah ini telah diterima di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Dewan 2. Walaupun begitu saya rasa ia masih boleh diperbaiki. Wallahua'lam.

PENGHUJAHAN FAKTA PERSOALAN


ISU 1: Sama ada Mahkamah berbidang kuasa mendengar permohonan ini.

Yang Arif,

1.        Dengan tawadduknya kami menghujahkan bahawa Mahkamah ini adalah berbidang kuasa mendengar permohonan ini yang merupakan permohonan untuk mendapatkan perintah bagi mendaftarkan perkahwinan secara poligami yang telah diakadkan tanpa kebenaran Mahkamah ini. Ini selari dengan peruntukan subseksyen 23(2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:


“Tiada perkahwinan yang diakadnikahkan tanpa kebenaran di bawah subseksyen (1) boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan jika Mahkamah berpuashati bahawa perkahwinan sedemikian adalah sah mengikut Hukum Syarak dan Mahkamah telah memerintah supaya perkahwinan itu didaftarkan tertakluk kepada seksyen 124.”


2.        Pengkhususan tentang Mahkamah yang berbidangkuasa mendengar kes pengesahan nikah yang melibatkan kes poligami ini telah diperincikan lagi di dalam Arahan Amalan (JKSM) No. 4 Tahun 2007 yang menyatakan seperti berikut:

“….. telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai  arahan amalan berhubung dengan permohonan pengesahan nikah yang berkaitan dengan poligami hendaklah dibuat di Mahkamah Tinggi Syariah.”
(Sila rujuk Ikatan Autoriti Pemohon di Lampiran A)


3.        Bidangkuasa Mahkamah ini juga ada dinyatakan di dalam peruntukan subseksyen 61 (3) (b) (i) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.


4.        Mahkamah ini juga berbidangkuasa mendengar permohonan ini disebabkan pemastautinan pihak-pihak adalah di dalam Negeri Selangor, selari dengan peruntukan seksyen 4 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata selainnya, Enakmen ini terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal dalam Negeri Selangor dan bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam Negeri Selangor tetapi tinggal di luar Negeri itu.

ISU 2: Sama ada perkahwinan Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua telah menepati kehendak Hukum Syarak, iaitu rukun nikah dan syarat-syaratnya.

Yang Arif,

5.        Untuk menentukan sah atau tidaknya perkahwinan antara Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua, maka perlulah dipastikan sama ada kesemua lima (5) rukun dan syarat sah nikah yang ditetapkan menurut Hukum Syarak, iaitu rukun berkaitan lafaz ijab qabul (al-sighah), isteri (al-zaujah), dua orang saksi lelaki (al-syahidan), suami (al-zauj) dan wali (al-wali) telah dipenuhi.

6.        Keperluan kepada kesemua rukun dan syarat nikah untuk menjadikannya sah ada diperuntukkan dalam seksyen 11 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

“Sesuatu perkahwinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syarak, untuk menjadikannya sah”.

Rukun Pertama: al-Sighah

7.        Berdasarkan kepada pandangan Mazhab Syafi'i, seperti mana yang dinukilkan oleh al-Syarbini dalam kitab Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifat Ma’ani Alfaz al-Minhaj, jilid 5, halaman 226, rukun nikah yang pertama iaitu “sighah” adalah seperti berikut:

فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا وَأَرْكَانُهُ خَمْسَةٌ : صِيغَةٌ ، وَزَوْجَةٌ ، وَشَاهِدَانِ ، وَزَوْجٌ ، وَوَلِيٌّ ، وَهُمَا الْعَاقِدَانِ ، وَقَدْ بَدَأَ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ : ( إنَّمَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِإِيجَابٍ ، وَهُوَ ) قَوْلُ الْوَلِيِّ ( زَوَّجْتُكَ أَوْ أَنْكَحْتُك ) ابْنَتِي مَثَلًا إلَخْ ( وَقَبُولٌ ) وَهُوَ (بِأَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ تَزَوَّجْتُ ) هَا ( أَوْ نَكَحْتُ ) هَا إلَخْ ، وَحَذَفَ الْمُصَنِّفُ مَفْعُولُ هَذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ لِمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ ( أَوْ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا ).

(Sila rujuk Ikatan Autoriti Pemohon di Lampiran B)

Bermaksud: “Fasal pada membicarakan tentang rukun nikah dan lain-lain. Rukun nikah itu ada lima iaitu sighah, isteri, dua orang saksi lelaki, suami dan wali, dan kedua-dua mereka itu ialah pihak yang berakad. Dah pengarang (al-Nawawi) memulakan dengan rukun pertama, lalu dia berkata: Hanyasanya sah nikah itu dengan ijab iaitu perkataan wali “aku nikahkan engkau” dengan anak perempuanku sebagai contoh.., dan qabul iaitu dengan perkataan suami aku nikahi(nya), adapun pengarang sengaja tidak menyebutkan ‘maf’ul’ (objek) bagi kata kerja ini, padahal ia hendaklah disebutkan bagi menjadikan nikah sah berdasarkan isyarat yang ditunjukkan dalam katanya, yakni, “atau aku terima nikahnya”

8.        Dalam kitab al-Iqna’ oleh al-Syarbini jilid 2, halaman 245, beliau  juga telah menghuraikan tentang rukun sighah nikah ini seperti mana berikut:


وَمِمَّا تَرَكَهُ مِنَ اْلأَرْكَانِ الصِّيْغَةُ، وَشَرْطُ فِيْهَا مَا شُرِطَ فِيْ صِيْغَةِ الْبَيْعِ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ وَمِنْهُ عَدَمُ التَّعْلِيْقِ وَالتَّأْقِيْتِ وَلَفْظُ مَا يَشْتَقُّ مِنْ تَزْوِيْجٍ أَوْ إِنْكَاحٍ وَلَوْ بِعَجَمِيَّةٍ يَفْهَمُ مَعْنَاهَا الْعَاقِدَانِ وَالشَّاهِدَانِ

(Sila rujuk Ikatan Autoriti Pemohon di Lampiran C)

 Bermaksud: Dan di antara apa yang tidak dinyatakan oleh pengarang (Abu Syujak) berkaitan rukun-rukun nikah (dalam matannya) ialah rukun sighah. Dan syarat bagi rukun sighah itu ialah sama seperti apa yang disyaratkan dalam sighah jual beli yang mana telah dijelaskan sebelum ini. Antara lain hendaklah sighah nikah itu tidak berbentuk taklik (bersyarat) atau berbentuk sementara (terbatas masanya), dan hendaklah lafaznya dari perkataan atau kata terbitan ‘kahwinkan’ atau ‘nikahkan’ walaupun bukan dalam bahasa Arab asalkan difahami maknanya oleh dua orang yang berakad (iaitu wali dan suami) dan kedua-dua orang saksi.

9.        Berdasarkan keterangan pihak-pihak dan wali pernikahan ini, adalah didapati bahawa perkahwinan yang diakadkan antara Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua telah menggunakan sighah ijab dan qabul seperti mana berikut:

-          Lafaz ijab dari jurunikah selaku wakil wali: “…… Bin ……, aku nikahkan engkau dengan …… binti … berwalikan abang kandungnya yang telah berwakilkan kepada aku dengan mas kahwin RM300.00 tunai”.

-          Manakala lafaz qabul daripada Pemohon Pertama selaku suami ialah: Aku terima nikah …… binti …. dengan mas kahwinnya RM300.00 tunai”.

10.    Lafaz ijab dan qabul tersebut telah memenuhi syarat yang diperlukan kerana menggunakan perkataan yang sarih iaitu “Aku nikahkan”. Seperti yang dinyatakan dalam kitab di atas, para fuqaha bersetuju menerima lafaz “aku nikahkan” atau “aku kahwinkan” sebagai lafaz aqad nikah disebabkan perkataan tersebut telah didatangkan sendiri olah al-Quran seperti dalam firman Allah Taala dalam surah al-Ahzab; ayat 37:

... زَوَّجْنَاكَهَا

Yang bermaksud: ” … Kami kahwinkan engkau dengannya”

11.    Maksud bagi lafaz ijab dan qabul juga adalah selari dan tidak bercanggah antara satu sama lain, iaitu kedua-dua lafaz adalah berkaitan dengan untuk menikahkan pihak isteri yang bernama …. Binti …. dengan pihak suami yang bernama … Bin …..

12.    Lafaz ijab dan qabul tersebut juga telah dilakukan dalam keadaan berturut-turut tanpa diselangi oleh masa yang lama yang tidak memutuskan maksud antara ijab dan qabul. Ini telah memenuhi syarat al-muwalat (berturut-turut) yang diperlukan di antara lafaz ijab dan qabul.


13.    Lafaz ijab dan qabul juga telah dibuat secara mutlak oleh kedua-dua pihak yang berakad dan tidak dibuat secara bertaklik  atau menunjukkan nikah itu sementara atau terbatas waktunya yang mana adalah tidak sah menurut Mazhab Fiqh yang Empat.Rukun Kedua: Isteri (al-zaujah)


14.    Selanjutnya al-Syarbini dalam kitab Mughni al-Muhtaj, jilid 5, halaman 234, menerangkan rukun nikah yang kedua iaitu “isteri” seperti berikut:

وَالرُّكْنُ الثَّانِي : الزَّوْجَةُ ، وَيُشْتَرَطُ فِيهَا خُلُوُّهَا مِنْ الْمَوَانِعِ الْآتِي بَيَانُهَا فِي بَابِ مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - وَيُشْتَرَطُ تَعْيِينُ كُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ

(Sila rujuk Ikatan Autoriti Pemohon di Lampiran D)

Maksudnya: dan rukun kedua: isteri, disyaratkan padanya hendaklah dia bebas daripada sebarang halangan berkahwin yang akan diterangkan dalam bab perempuan yang diharamkan berkahwin- Insya-Allah, dan disyaratkan supaya ditentukan setiap daripada suami dan isteri itu.”


15.    Dalam kitab al-Iqna’ oleh al-Syarbini jilid 2, halaman 246, beliau  juga telah menghuraikan tentang rukun pengantin perempuan atau bakal isteri ini seperti mana berikut:

وَمِمَّا تَرَكَهُ مِنَ اْلأَرْكَانِ أَيْضًا الزَّوْجَةُ. وَشَرْطُ فِيْهَا حِلٌّ وَتَعْيِيْنٌ وَخُلُوٌّ مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ فَلاَ يَصِحُّ نِكَاحُ مُحْرِمَةٍ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَلاَ إِحْدَى امْرَأَتَيْنِ لِلإِْبْهَامِ وِلاَ مَنْكُوْحَةٍ وَلاَ مُعْتَدَّةٍ مِنْ غَيْرِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا.

(Sila rujuk Ikatan Autoriti Pemohon di Lampiran E)

Maksudnya: Dan di antara rukun-rukun nikah yang tidak dinyatakan oleh Pengarang juga antara lain ialah pengantin perempuan. Dan syarat bagi pengantin perempuan itu hendaklah ia dalam keadaan halal (iaitu tidak berihram haji atau umrah), hendaklah ditentukan (secara spesifik dalam akad), hendaklah bukan isteri orang atau dalam iddah. Justeru tidak sah nikah perempuan yang berihram berdalilkan hadith yang terdahulu, dan tidak sah nikah salah seorang perempuan (yang tidak ditentukan) kerana wujudnya kesamaran, dan tidak sah menikahi isteri orang dan tidak sah nikah wanita yang sedang beriddah dari suaminya (selain penantin lelaki) kerana wanita itu  masih berkait dengan hak orang lain.16.    Berdasarkan keterangan SP1 dan keterangan dokumentar yang dikemukakan kepada Mahkamah ini, adalah ternyata Pemohon Kedua selaku rukun nikah yang kedua “isteri” adalah bebas daripada sebarang halangan untuk berkahwin dengan Pemohon Pertama. Ini disebabkan Pemohon Kedua mempunyai sifat-sifat berikut:

i)       Seorang Islam.

ii)     Seorang perempuan.

iii)   Tidak dalam berihram Haji atau Umrah.

iv)    Seorang yang tidak bersuami iaitu janda yang telah tamat iddah.

v)      Seorang yang bukan muhram dengan bakal suami (Pemohon Pertama) dan bukan muhram dengan isteri Pemohon Pertama yang sedia ada.

vi)    Seorang yang sukarela berkahwin dengan Pemohon Pertama, tanpa paksaan.

vii)  Seorang yang ditentukan dengan jelas dalam akad nikah dengan menyebutkan namanya.Rukun ketiga: Dua orang saksi lelaki


17.    Selanjutnya al-Syarbini dalam kitab Mughni al-Muhtaj, jilid 5, halaman 234 dan 235, menerangkan rukun nikah yang ketiga iaitu “dua orang saksi lelaki” seperti berikut:

(Sila rujuk Ikatan Autoriti Pemohon di Lampiran F)

ثُمَّ شَرَعَ فِي الرُّكْنِ الثَّالِثِ ، فَقَالَ : ( وَلَا يَصِحُّ ) النِّكَاحُ ( إلَّا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ ) لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا : { لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَإِنْ تَشَاحُّوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } .

Maksudnya: Kemudian Pengarang kitab mula menerangkan mengenai rukun ketiga, lalu dia berkata: Dan tidak sah nikah itu melainkan dengan kehadiran dua orang saksi lelaki berdasarkan kepada hadith (mauquf) daripada riwayat Ibn Hibban dalam kitab Sahihnya: Daripada A’isyah r.a. berkata: Tiada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil, dan mana-mana pernikahan yang lain daripada itu adalah terbatal, sekiranya kamu berbantah-bantahan, maka sultan itu menjadi wali bagi orang perempuan yang tidak mempunyai wali.

وَشَرْطُهُمَا حُرِّيَّةٌ ، وَذُكُورَةٌ وَعَدَالَةٌ وَسَمْعٌ وَبَصَرٌ

Bermaksud: dan syarat kedua-dua saksi itu (selain hendaklah beragama Islam dan baligh) hendaklah dia merdeka (bukan hamba), lelaki (bukan khunsa), adil (tidak ketara sifat fasiq), boleh mendengar (tidak pekak) dan boleh melihat (tidak buta).


18.    Berdasarkan kepada keterangan pihak-pihak dan SP1 maka adalah didapati saksi-saksi kepada pernikahan Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua adalah menepati syarat yang ditetapkan di atas iaitu bersifat:

i)        Kedua-duanya adalah lelaki.

ii)      Kedua-duanya beragama Islam.

iii)    Kedua-duanya telah mencapai usia baligh

iv)     Kedua-duanya adalah merdeka dan bukan hamba

v)       Kedua-duanya adalah bersifat adil

vi)     Kedua-duanya boleh melihat dan mendengar.

vii)   Kedua-duanya memahami bahasa yang digunakan dalam ijab dan qabul


Rukun keempat: Suami (al-zauj)

19.    Al-Syarbini dalam kitab al-Iqna’ fi Alfaz Abi Syuja’, jilid 2, halaman 246, menerangkan rukun nikah yang keempat iaitu “suami” seperti berikut:

القول في شروط الزوج  ومما تركه من الأركان أيضا الزوج وشرط فيه حل واختيار وتعيين وعلم بحل المرأة له فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيل للخبر السابق ولا مكره وغير معين كالبيع ولا من جهل حلها له احتياطا لعقد النكاح   

(Sila rujuk Ikatan Autoriti Pemohon di Lampiran G)

Bermaksud: Pandangan berkaitan syarat-syarat suami dan perkara yang tidak dinyatakan (oleh pengarang- Abi Syuja’) daripada rukun-rukun nikah mengenai suami: dan syarat pada suami itu hendaklah ia halal berkahwin, sukarela, dan ditentukan, dan mengetahui tentang halalnya perempuan yang dinikahinya. Justeru tidak sah nikah suami yang dalam ihram walaupun melalui perantaraan wakil berdasarkan kepada hadith yang lalu, dan tidak sah nikah suami yang dipaksa, dan tidak ditentukan (berdasarkan kepada qiyas atas) hukum jual beli dan tidak sah nikah suami yang tidak mengetahui halalnya perempuan yang dinikahinya atas dasar berihtiyat (berwaspada) dalam melakukan akad nikah.

20.    Berdasarkan kepada keterangan pihak-pihak, SP1 dan dokumentar yang dikemukakan kepada Mahkamah maka adalah ternyata Pemohon Pertama selaku rukun nikah keempat iaitu suami telah memenuhi syarat yang ditetapkan di atas kerana:

i)           Pemohon Pertama selaku suami adalah seorang lelaki Islam (berdasarkan kepada butiran jantina dan agama dalam kad pengenalan Pemohon Pertama).

ii)         Pemohon Pertama tidak mempunyai hubungan mahram dengan bakal isteri (Pemohon Kedua).

iii)       Pemohon Pertama adalah seorang yang halal berkahwin dan bukan dalam ihram Haji atau Umrah.

iv)       Pemohon Pertama adalah seorang yang halal berkahwin kerana bukan seorang yang memiliki 4 orang isteri pada masa pernikahannya dengan Pemohon Kedua.

v)         Pemohon Pertama selaku suami adalah seorang yang ditentukan dengan jelas dalam akad nikah dengan disebutkan nama penuhnya.

vi)       Pemohon Pertama selaku suami mengetahui halalnya bernikah dengan bakal isteri (Pemohon Kedua) kerana menurut pengetahuannya tidak terdapat perkara larangan yang mengharamkan perkahwinan dengan Pemohon Kedua.

vii)     Pemohon Pertama sukareka berkahwin dengan Pemohon Kedua dan tidak dipaksa.Rukun kelima: Wali

21.    Al-Syarbini selanjutnya dalam kitab al-Iqna’, jilid 2, halaman 246, menerangkan rukun nikah yang kelima iaitu wali seperti berikut:

وأولى الولاة أي من الأقارب في التزويج الأب لأن سائر الأولياء يدلون به كما قاله الرافعي  (ثم الجد أبو الأب) وإن علا.... (ثم الأخ للأب والأم) لإدلائه بهما

(Sila rujuk Ikatan Autoriti Pemohon di Lampiran H)

Maksudnya: Wali yang paling utama daripada kaum kerabat dalam pernikahan ialah bapa kerana keseluruhan wali yang lain adalah berketurunan daripadanya sepertimana yang dikatakan oleh al-Rafi’i. Kemudian ialah datuk, iaitu bapa kepada bapa dan ke atas…. Kemudian ialah saudara lelaki seibu sebapa kerana dia berketurunan daripada kedua-dua ibu dan bapa.


22.    Syarat-syarat bagi seseorang wali pernikahan pula diterangkan oleh al-Syarbini dalam kitab al-Iqna’ jilid 2, halaman 241-242 seperti mana berikut:


ويفتقر الولي  والشاهدان المعتبرون لصحة النكاح إلى ستة شرائط بل إلى أكثر كما سيأتي الأول الإسلام وهو في ولي المسلمة إجماعا وسيأتي أن الكافر يلي الكافرة وأما الشاهدان فالإسلام شرط فيهما سواء أكانت المنكوحة مسلمة أم ذمية إذ الكافر ليس أهلا للشهادة و الثاني البلوغ و الثالث العقل فلا ولاية لصبي ومجنون لأنهما ليسا من أهل الشهادة و الرابع الحرية فلا ولاية لرقيق ولا يكون شاهدا و الخامس الذكورة... والسادس العدالة

(Sila rujuk Ikatan Autoriti Pemohon di Lampiran I)

Bermaksud: Adalah perlu bagi wali dan saksi yang muktabar bagi menjadikan perkahwinan sah memenuhi 6 syarat bahkan lebih sepertimana yang akan dinyatakan. Syarat PERTAMA: Islam yakni syarat yang diperlukan bagi mewalikan pernikahan perempuan Islam secara Ijmak, dan akan dinyatakan bahawa wali yang kafir boleh mewalikan perempuan kafir, Adapun saksi nikah maka syarat Islam itu diperlukan samada perempuan yang dinikahi itu orang Islam atau zimmi kerana orang kafir tidak layak menjadi saksi. Syarat KEDUA mencapai usia baligh, Syarat KETIGA: sempurna akal, justeru tidak boleh kanak-kanak dan orang gila menjadi wali kerana kedua-dua mereka tidak layak menjadi saksi. Syarat KEEMPAT: merdeka, maka hamba tidak layak menjadi wali atau saksi. Syarat KELIMA: lelaki….dan syarat KEENAM: bersifat adil.

23.    Berdasarkan keterangan yang dikemukakan kepada Mahkamah, wali bagi pernikahan ini ialah saudara lelaki seibu sebapa kepada Pemohon Kedua. Ini disebabkan bapa kandung Pemohon Kedua selaku wali yang paling utama telah pun meninggal dunia.

24.    Status wali yang kedua iaitu datuk (bapa kepada bapa) Pemohon Kedua juga tidak dinyatakan oleh Pemohon-Pemohon semasa perbicaraan sama ada telah meninggal dunia atau sebaliknya. Pihak Mahkamah juga tidak meminta supaya fakta tersebut dinyatakan oleh pemohon-pemohon semasa perbicaraan.

25.    Walau bagaimanapun, berdasarkan kepada qarinah berkaitan umur bapa kandung Pemohon Kedua (sekiranya ditakdirkan masih hidup) dan berdasarkan kepada fakta lain yang telah dinyatakan oleh Pemohon-Pemohon semasa perbicaraan bahawa sebelum ini Pemohon Kedua pernah berkahwin dengan berwalikan abang kandung Pemohon Kedua seibu sebapa, iaitu wali yang sama. Justeru dalam hal ini, kami dengan suci hati, membuat suatu anggapan bahawa status datuk kepada Pemohon Kedua tersebut telah pernah  dipastikan oleh pihak berkuasa agama, sebagai telah meninggal dunia atau tidak layak menjadi wali (sekiranya masih hidup).26.    Berdasarkan kepada keterangan SP1 selaku wali pernikahan ini, maka adalah didapati beliau adalah berkelayakan menjadi wali kerana telah memenuhi kesemua syarat  wali yang dinyatakan di atas. Bahkan juru nikah yang diwakilkan menjadi wali bagi pernikahan ini yang berjawatan sebagai Naib Qadhi Syarie Majlis Agama Islam Wilayah Yala Thailand juga didapati telah memenuhi syarat sebagai wali pernikahan iaitu:

i)        Wali dan wakil wali adalah beragama Islam

ii)      Wali dan wakil wali telah mencapai usia baligh.

iii)    Wali dan wakil wali dalam keadaan sempurna akal dan tidak gila.

iv)     Wali dan wakil wali adalah orang yang merdeka.

v)       Wali dan wakil wali adalah orang lelaki.

vi)     Wali dan wakil wali bersifat adil atau sekurang-kurang tahap keadilan itu ialah tidak terzahir sifat fasiq mereka pada pandangan umum.


ISU 3: Sama ada beban pembuktian yang dikemukakan oleh Pemohon-pemohon telah mencukupi dan boleh diterima.

Yang Arif,

27.    Dalam kes ini, Pemohon-Pemohon telah mengemukakan pembuktian berdasarkan keterangan-keterangan seperti berikut:

i)                Keterangan seorang saksi lelaki (SP1) yang bertaraf syahadah atau bayyinah.

ii)              Keterangan dokumentar yang bertaraf sebagai bayyinah atau qarinah.

iii)            Pernyataan atau pengakuan khusus daripada Pemohon Kedua (isteri) berkaitan fakta pernikahan adalah sama seperti mana yang didakwa oleh Pemohon Pertama, yang mana adalah bertaraf sebagai iqrar.

iv)             Sumpah al-Yamin al-Mutammimah yang akan dikemukakan oleh Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua kepada Mahkamah.


28.    Keterangan SP1 tersebut adalah boleh diterima sebagai saksi yang kompeten memberikan syahadah atau bayyinah berdasarkan kelayakan SP1 sebagai seorang Islam, bersifat adil, mencapai usia baligh, mempunyai ingatan yang baik dan tidak berprasangka. Ini adalah selari dengan peruntukan seksyen 83 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

29.    Dokumen-dokumen yang dikemukakan kepada Mahkamah ini seperti mana yang ditandakan dalam Ikatan Dokumen dan Ikatan Dokumen Tambahan Pemohon juga boleh diterima sebagai qarinah berdasarkan sub seksyen 11 (b) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

30.    Kesemua dokumen di atas adalah mempunyai kaitan dengan fakta persoalan iaitu sama ada pernikahan yang didakwa berlaku dengan sah atau tidak. Justeru ia bolehlah diterima sebagai qarinah selari dengan pengertian qarinah  di dalam seksyen 3 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

“qarinah” ertinya fakta yang mempunyai kaitan dengan fakta yang satu lagi dengan apa-apa cara yang disebutkan dalam Enakmen ini.”


31.    Mahkamah Yang Mulia ini juga telah menerima kebanyakan dokumen tersebut untuk ditandakan sebagai ‘P’ setelah Pemohon-Pemohon menunjukkan salinan asal dokumen tersebut kepada Mahkamah.

32.    Kebolehterimaan keterangan dokumentar sebagai salah satu kaedah pembuktian ini adalah selari dengan firman Allah Taala dalam surah al-Baqarah, ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Maksudnya:”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai (berhutang) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya.”

Serta firman Allah Taala dalam surah an-Nur ayat 33:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

Maksudnya: “dan budak-budak (hamba) yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian hendaklah kamu tuliskan perjanjian mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan kepada mereka.”


33.    Dalam kedua-dua ayat di atas Allah Taala telah memerintahkan supaya dibuat catatan berkaitan dengan urusan muamalat yang mana boleh diqiyaskan hukumnya di dalam urusan munakahat seperti di dalam kes. Perintah menulis urusan berkaitan muamalat dan munakahat ini sudah tentu mempunyai tujuan yang tersendiri yang membawa faedah kepada pihak yang melaksanakannya. Antara lain tujuan atau faedahnya ialah untuk dijadikan sebagai bukti sekiranya timbul sesuatu pertikaian di kemudian hari.

34.    Sekiranya tulisan atau dokumen tidak boleh digunakan sebagai bukti maka sia-sialah Allah Taala memerintahkan orang Islam menulis berkaitan urusan muamalat dan termasuklah urusan munakahat melalui jalan qiyas.


35.    Kami merujuk kepada Arahan Amalan (JKSM) No. 9 Tahun 2007 berkaitan Amalan Pengesahan Perkahwinan Yang Berlawanan Dengan Peruntukan Akta / Enakmen / Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam yang menetapkan antara lainnya seperti berikut:

v) Sekiranya pemohon gagal mengemukakan wali, jurunikah, saksi-saksi atau dokumen-dokumen yang diperlukan, Hakim hendaklah menentukan sahnya perkahwinan yang dipohon berdasarkan peruntukan mengenai qarinah dalam Akta/ Enakmen/ Ordinan Keterangan Mahkamah Syariah Negeri atau Arahan Amalan No. 2 Tahun 2006- Amalan Sumpah Mahkamah Syariah.

(Sila rujuk Ikatan Autoriti Pemohon di Lampiran J)


36.    Selain daripada keterangan qarinah di atas, Mahkamah ini juga boleh menerima ikrar Pemohon Kedua selaku pihak isteri yang dibuat berdasarkan kepada affidavit permohonan dan keterangan lisannya kepada Mahkamah ini. Ini kerana pengakuan atau ikrar seseorang perempuan yang telah baligh dan berakal bahawa dia telah berkahwin dengan seseorang lelaki adalah boleh diterima menurut pandangan al-jadid dalam Mazhab Syafi'i.

37.    Perkara ini dijelaskan lagi sekali oleh al-Syarbini dalam kitab Mughni al-Muhtaj jilid 5, halaman 245 seperti berikut:

( وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ ) الْحُرَّةِ وَلَوْ سَفِيهَةً فَاسِقَةً بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ( بِالنِّكَاحِ ) مِنْ زَوْجٍ صَدَّقَهَا عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ غَيْرَ كُفْءٍ ( عَلَى الْجَدِيدِ ) وَإِنْ كَذَّبَهَا الْوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ إنْ عَيَّنَتْهُمَا ، أَوْ قَالَ الْوَلِيُّ : مَا رَضِيتُ إذَا كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ كُفْءٍ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ حَقُّ الزَّوْجَيْنِ فَثَبَتَ بِتَصَادُقِهِمَا كَغَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ ، وَلِاحْتِمَالِ نِسْيَانِ الْوَلِيِّ وَالشَّاهِدَيْنِ وَكَذِبِهِمْ ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَفْصِيلِهَا الْإِقْرَارَ فَتَقُولُ : زَوَّجَنِي مِنْهُ وَلِيِّي بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ وَرِضَائِي إنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا .
(Sila rujuk Ikatan Autoriti Pemohon di Lampiran K)

Bermaksud: Dan diterima pengakuan seorang perempuan yang telah baligh, berakal dan merdeka walaupun dia seorang yang dungu atau fasiq sama ada anak dara atau janda bahawa dia telah bernikah dengan seorang suami yang juga membenarkan pernyataannya mengenai perkahwinan itu, walaupun suami itu tidak sekufu menurut pendapat al-jadid (baru) meskipun perkara itu didustakan (tidak diakui) oleh wali dan kedua-dua saksi setelah diminta pengesahan mereka. Atau berkata wali: Aku tidak redha jika suami itu tidak sekufu (maka pengakuan si isteri tentang pernikahan itu tetap diterima) kerana pernikahan adalah hak kedua-dua suami isteri, maka hendaklah ia disabitkan atas wujudnya saling percaya mempercayai dalam dakwaan kedua-dua mereka (diqiyaskan) seperti akad-akad yang lain, dan kerana wujud ihtimal (kebarangkalian) terlupa di pihak wali atau kedua-dua saksi atau pendustaan mereka. Maka hendaklah diperincikan pengakuan tersebut dengan kata perempuan itu: Waliku telah menikahkan aku dengannya di hadapan dua orang saksi lelaki yang adil dan dengan keredaanku” (sekiranya perempuan itu terdiri daripada orang yang diambil kira keredaannya.)


38.    Berdasarkan kepada pandangan al-jadid dalam Mazhab Syafi'i di atas, maka wajarlah Mahkamah ini menerima iqrar daripada Pemohon Kedua bahawa beliau telah dinikahkan oleh walinya  dengan Pemohon Pertama di hadapan dua orang saksi lelaki yang adil kerana ikrar atau pernyataan Pemohon Kedua tersebut telah turut dibenarkan dan diakui oleh pihak Pemohon Pertama selaku suami beliau.

39.    Iqrar yang dibuat oleh Pemohon Kedua ini adalah selari dengan pengertian iqrar yang dinyatakan dalam seksyen 17 (1), (2) dan (3) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

40.    Walau bagaimanapun, oleh kerana Pemohon-Pemohon hanya mengemukakan seorang saksi dan memandangkan perkahwinan ini juga berkaitan dengan hak Allah selaku al-Syari’ yang menetapkan Hukum Syarak bagi menentukan sahnya sesuatu perkahwinan, maka wajarlah kedua-dua pemohon diminta bersumpah al-Yamin al-Mutammimah bagi menyempurnakan hak Allah dalam mencukupkan keterangan dua orang saksi. Keperluan sumpah ini adalah selari dengan seksyen 88 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.


41.    Kami juga merujuk kepada Arahan Amalan (JKSM) No. 2 Tahun 2006 (Amalan Sumpah Mahkamah Syariah) yang antara lain menyebutkan:

1. Hak-hak yang boleh menerima pakai sumpah

(a) pertunangan, perkahwinan, rujuk, perceraian, nusyuz atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan hubungan suami isteri.

 6. Kuasa Mahkamah Mengarahkan Pihak Bersumpah Al-Mutammimah.

Walau apapun peruntukan Amalan 5, Hakim, boleh mengarahkan mana-mana pihak bersumpah al-Yamin al-Mutammimah.

(Sila rujuk Ikatan Autoriti Pemohon di Lampiran L)


42.    Bagi membantu Mahkamah Yang Mulia ini, pihak kami mencadangkan deraf sumpah al-Yamin al-Mutammimah yang dimaksudkan untuk pertimbangan Mahkamah ini.

(Sila rujuk Ikatan Autoriti Pemohon di Lampiran M


PENUTUP

Yang Arif,

43.    Berdasarkan fakta-fakta di atas, beban pembuktian telah pun disempurnakan oleh Pemohon-Pemohon. Justeru itu, Pemohon-Pemohon dengan penuh tawadduknya memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini agar menerima tuntutan ini dan mengeluarkan perintah yang dipohon iaitu seperti berikut:

i)                    Mahkamah mengesahkan bahawa pernikahan secara poligami antara Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua yang diakadnikahkan pada 08 November 2010 di Majlis Agama Islam Wilayah Yala Thailand adalah sah menurut Hukum Syarak.

ii)                  Mahkamah memerintahkan perkahwinan ini didaftarkan dengan sewajarnya menurut seksyen 23 (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

iii)                Apa-apa perintah lain yang suai manfaat menurut Hukum Syarak.Bertarikh pada               haribulan       APRIL     tahun      2012.Disediakan dan dihujahkan dengan suci hati oleh:


                                                                                                            ……………………….
                                                Peguam Syarie bagi Pemohon Pertama & Kedua

JAWATAN KOSONG FIRMA GUAMAN SYARIE Mei 2012 (DITUTUP 26 SEPT 2012)

Adalah dipelawa kepada individu yang berkelayakan dan berminat untuk membina kerjaya dalam bidang SYARIAH untuk menjadi Associate / Partner di Firma ini, sepertimana berikut:


1) Peguam Syarie (Partner)

-Memiliki sijil amalan Peguam Syarie di Negeri Selangor dan lain-lain Negeri di Malaysia.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberikan kepada individu yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman beramal sebagai Peguam Syarie sama ada di sektor awam atau swasta.2) Perunding Muamalat (Partner)

- Memiliki Ijazah dalam bidang Syariah atau setaraf dan Diploma/Sijil Perancang Harta/Kewangan Islam atau kelulusan ikhtisas yang setaraf.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberi kepada individu yang berpengalaman dan berkemahiran dalam mengembangkan produk hibah, wasiat, amanah dan sebagainya.3) Pembantu Peguam

-mempunyai kelulusan diploma, pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan bidang guaman syarie.

- gaji ditawarkan mengikut permintaan dan kebolehan
4) Pelatih dalam kamar/ Pelajar amali/praktical/latihan industri

-tertakluk kepada kekosongan dan keperluan semasa.


- CARA memohon: hantarkan resume lengkap ke email juraish@yahoo.com. Calon yang layak akan disenarai pendek dan dipanggil temuduga.
WADAH PERBINCANGAN ISU PERUNDANGAN SYARIAH, SOAL JAWAB AGAMA, KULIAH TAFAQQUH. Kepada semua pengunjung. Semoga blog ini dapat dijadikan wadah perkongsian ilmu dan maklumat. Anda dipelawa mengemukakan pandangan@kemusykilan agama dan undang-undang syariah untuk dimanfaatkan bersama.Setiap rencana yang tersiar dalam laman ini adalah pandangan peribadi daripada penulis blog dan tidak mewakili pendapat atau pendirian mana-mana pihak melainkan dinyatakan sebaliknya oleh penulis.
DECLARE... LA ILAHA ILLA ALLAH MUHAMMAD RASULULLAH

Translate this blog

English French German Spain Italian DutchRussian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Widget by Daus