Wednesday, July 15, 2009

Entiti Baitulmal Kebangsaan: Satu Tafsiran

Syor pertama daripada lima syor yang diutarakan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia ketika perasmian Konvensyen Baitulmal Kebangsaan pada 24 Jun 2009 untuk mengkaji keperluan mewujudkan entiti baitulmal kebangsaan perlulah ditafsirkan secara harmoni.

Tafsiran sebegini perlu dibuat bagi merealisasikan syor tersebut sekaligus mengelak salah faham daripada pelbagai pihak.

Usaha berterusan dalam mencari ruang memperkasa institusi baitulmal tidak seharusnya terhenti dengan terbentangnya kertas kerja dan tertutupnya tirai konvensyen. Bahkan jendela pemikiran yang optimis perlu sentiasa dibuka.

Ruang untuk mencari titik persamaan dan penyatuan perlu diusahakan. Apabila tiba masanya, kepentingan khusus atau maslahah khassah perlu diketepikan demi memelihara kepentingan umum atau maslahah ammah yang lebih besar dan diutamakan dalam Syariat Islam.

Membedah Tubuh Baitulmal

Tidak dinafikan bahawa Perkara 97(3) Perlembagaan Persekutuan telah meletakkan baitulmal dan segala hasil agama Islam sebagai hak negeri. Baitulmal dari segi tubuh fizikalnya memang merupakan hak negeri sama ada ia diberi entiti perbadanan atau tidak.

Namun dari sudut mekanismanya, undang-undang Persekutuan masih mempunyai peranan besar dalam memastikan kelangsungan baitulmal terutamanya dari sudut dasar monetari dan beberapa aspek lain seperti percukaian, perjawatan, perakaunan dan sebagainya.

Dari sudut monetari, baitulmal tidak dapat lari daripada berurusan dengan mata wang Ringgit Malaysia yang merupakan hak dan kawalan Persekutuan.

Dari sudut percukaian, undang-undang Persekutuan telah mengiktiraf peranan baitulmal apabila sumbangan yang dibayar oleh individu atau syarikat tertentu kepada baitulmal dikira dalam pengurangan cukai.

Dari sudut perjawatan, baitulmal yang terletak di bawah Majlis Agama Islam tidak dapat lari daripada sumber manusia yang dibiayai oleh Perbendaharaan Persekutuan sama ada perlantikan secara langsung atau tidak langsung.

Manakala dari sudut perakaunan, baitulmal juga tidak dapat lari daripada berurusan dengan bank untuk menyimpan wang Ringgitnya.

Semua pihak mengakui bahawa baitulmal tidak menyimpan keseluruhan wang Ringgit yang merupakan harta utamanya, dalam tubuh, gedung atau premisnya sendiri.

Bahkan baitulmal menggunakan perantaraan bank untuk menyimpan dan melaburkan wangnya. Sebanyak manapun wang baitulmal, ia tetap akan dimasukkan ke dalam bank dan bukannya ke dalam baitulmal.
Kita akui wang itu adalah milik baitulmal, tetapi kita terpaksa mengakui bahawa wang itu tidak mampu disimpan oleh baitulmal di dalam tubuhnya walaupun ia bermaksud ‘rumah harta’.

Membedah Dana Wang Baitulmal

Sekarang marilah sama-sama kita ‘membedah siasat’ dana wang baitulmal yang tersimpan di luar tubuh baitulmal.

Soalan pertama yang boleh diajukan kepada baitulmal, mengapakah baitulmal perlu menyimpan wang Ringgitnya ke dalam bank? Sudah tentu jawapannya kerana baitulmal tidak memiliki bank sendiri.

Namun sedarkah bahawa bank kormersial yang ada pada hari ini sama ada milik swasta atau kerajaan adalah ditubuhkan dan dikawal oleh undang-undang Persekutuan. Ini bermakna baitulmal telah lama menyerahkan wang Ringgitnya kepada entiti Persekutuan.

Keduanya, berapa banyakkah bank yang terlibat dengan urusan wang Ringgit baitulmal? Jawapannya sudah tentu lebih daripada satu bank.

Setiap bank pula tidak terlepas daripada kawalan tunggal sebuah bank pusat iaitu Bank Negara yang merupakan entiti Persekutuan. Jelaslah bahawa wang Ringgit baitulmal telah lama dipusatkan dalam kawalan sebuah bank induk.

Sekarang cuba bayangkan jika kesemua 14 baitulmal di Malaysia terus menyimpan (bukan menyerah milik) wang Ringgitnya hanya di sebuah bank. Maka berapakah kekuatan bank itu?

Seterusnya, berapakah pula kekuatan yang dapat dihasilkan oleh dana wang baitulmal jika kesemua dana yang bertaburan di bank-bank itu dikumpulkan dalam satu ‘permodalan’? Jawapannya, sudah tentu kekuatan dana baitulmal itu mampu membeli sekurang-kurangnya sebuah bank.

Seribu Baitulmal Kecil Satu Baitulmal Besar

Setiap umat Islam sudah pasti ingin melihat sebuah baitulmal besar menguasai dunia ekonomi pada suatu hari nanti. Ini adalah kewajipan fardu kifayah yang perlu dipikul bersama-sama.

Namun mustahil sebuah baitulmal boleh menjadi besar tanpa seribu baitulmal kecil berada di bawahnya. Begitu juga mustahil seorang pemimpin mampu berkuasa tanpa seribu rakyat berada di bawahnya.

Hakikatnya setiap baitulmal negeri mempunyai baitulmal-baitulmal kecil di setiap daerah jajahannya, iaitu masjid. Ini kerana masjid juga turut menjalankan fungsi baitulmal dalam menerima sumbangan daripada masyarakat awam.

Namun kebanyakan baitulmal negeri masih tidak dapat menyatukan dana masjid-masjid daerahnya supaya dipusatkan di bawah baitulmal negeri. Sedangkan masjid-masjid berada di bawah kawalan mutlak Majlis Agama Islam Negeri dan baitulmal negeri.

Kegagalan kedua juga terus berlaku apabila baitulmal negeri pula gagal menyatukan dirinya sendiri ke dalam baitulmal kebangsaan atau Persekutuan yang lebih besar.

Ini pula akan menyebabkan kegagalan ketiga apabila baitulmal Persekutuan gagal bersatu dengan baitulmal serantau. Seterusnya kegagalan keempat akan terjadi apabila baitulmal serantau gagal bersatu dengan baitulmal sedunia yang terbesar.

Apa yang pasti, tubuh baitulmal sedunia, baitulmal serantau mahupun baitulmal Persekutuan masih belum wujud. Justeru tidaklah wajar entiti tubuh yang belum wujud itu dibebankan dengan persoalan.

Sebaliknya persoalan demi persoalan hanya terpikul di atas bahu dan tubuh baitulmal yang wujud. Pada masa ini hanya terdapat dua tahap entiti baitulmal yang wujud di bumi Malaysia ini, iaitu baitulmal di peringkat negeri (Majlis Agama Islam) dan baitulmal di peringkat daerah (masjid).

Di antara dua entiti itu, sudah tentu beban persoalan yang paling berat akan terpikul di atas bahu baitulmal yang lebih besar dan berkuasa. Siapa lagi kalau bukan baitulmal negeri yang ditadbir oleh Majlis Agama Islam Negeri.

Mencari Pemilik Baitulmal

Tidak ada seorang pun yang boleh mengucapkan bahawa “baitulmal ini aku yang punya”, walau apapun jawatan yang disandangnya. Baitulmal tidak dimiliki secara tunggal oleh seorang individu. Kalaupun ada pemilik tunggal bagi baitulmal, maka ia adalah Allah Taala.

Baitulmal atau ‘rumah harta’ sama ada rumahnya atau hartanya, kedua-duanya adalah milik seluruh ahli masyarakat. Pemerintah hanyalah pemegang amanah yang dilantik untuk berkhidmat kepada pemilik sebenar baitulmal, iaitu rakyat jelata.

Kemegahan memiliki kuasa mutlak dan tunggal tidak seharusnya bersarang dalam jiwa pentadbir baitulmal. Selagi baitulmal tidak berakar umbi di lantai rakyat jelata dan berbumbung di puncak empayar Islam, maka selagi itulah amanah pentadbir baitulmal belum tertunai.

Satu Permodalan Multi Pemilikan

Cadangan YAB Perdana Menteri untuk menubuhkan entiti baitulmal kebangsaan yang dimodelkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) atas nama Permodalan Baitulmal Kebangsaan (PBK) adalah satu langkah permulaan yang bijak.

Ini adalah langkah untuk menyatukan dana baitulmal dalam satu permodalan, bukan langkah untuk membubarkan 14 tubuh baitulmal yang sedia ada. Kesemua 14 tubuh baitulmal kecil perlu terus kekal menjadi anggota dalam tubuh sebuah baitulmal raksasa, memiliki saham tersendiri dan menikmati keuntungan mengikut ekuiti masing-masing.

Keuntungan yang terjana daripada permodalan ini akan diagih kepada setiap baitulmal mengikut jumlah saham masing-masing. Seterusnya terpulanglah kepada baitulmal negeri untuk mengagih dan menggunakan semula keuntungan daripada dana ini mengikut budi bicaranya.

Sedar atau tidak dana permulaan bagi entiti baitulmal kebangsaan ini telahpun berjaya dikutip daripada peserta konvensyen sebanyak RM2,000.00, sebagai tanda sokongan padu. Peserta yang hadir pada hari itu tentu telah menyaksikan bahawa dana itu sesungguhnya bermula daripada sen yang pertama. Namun pada penghujung konvensyen ia telah bertambah sebanyak itu.

Apakah nasib dana tunai sebanyak RM2,000.00 ini jika cadangan penubuhan entiti baitulmal kebangsaan tertangguh lagi? Maka ke baitulmal manakah dana itu akan diamanahkan?

Antara Bank dan Permodalan

Apa kata kalau anda tidak bersetuju menyatukan dana baitulmal dalam satu permodalan raksasa, tetapi anda terus menyimpan wang baitulmal anda di bank. Kemudian apa pula kata anda jika pihak bank sendiri yang menyatukan dana tersebut ke dalam satu konsortium perbankan raksasa. Anda tentu tidak dapat berkata apa-apa pada masa itu kerana bank lebih bijak dan sememangnya bijak.

Jika itu terjadi, adakah anda akan mengeluarkan kesemua wang baitulmal anda daripada bank demi mengelakkan dana baitulmal bersatu? Mustahil, kerana anda tidak memiliki walaupun sebuah bank kecil untuk menyimpan wang baitulmal.

Anda sendiri telah maklum betapa ruginya jika anda menjauhkan diri daripada bank. Tetapi adakah kini anda sedang memilih untuk melakukannya? Jika baitulmal anda ingin menjauhkan diri daripada satu permodalan besar, maka baitulmal anda juga harus bersedia untuk menjauhkan diri daripada sekecil-kecil bank.

Jika anda membantah syor tersebut, maka anda tidak seharusnya menyimpan wang baitulmal anda di bank lagi. Jika anda masih menyimpannya di bank, siapa tahu nanti bank itu akan dibeli oleh permodalan baitulmal raksasa. Maka ketika itu wang baitulmal anda akhirnya akan berada dalam genggaman baitulmal raksasa yang anda pernah melarikan diri darinya.

Dasar Fiskal Baitulmal

Kita sering terlupa dasar fiskal baitulmal yang diamalkan suatu masa dulu di zaman pemerintahan Nabi Yusuf a.s. Baginda telah melakukan manipulasi yang cekap terhadap tiga alatan fiskal iaitu hasil (sumber perbendaharaan), simpanan (pelaburan) dan perbelanjaan (agihan).

Dasar fiskal seumpama itu telah dibuktikan dalam al-Quran sebagai senjata yang cukup ampuh dalam menangani kegawatan ekonomi yang diakibatkan oleh kemarau selama tujuh tahun.

Mana-mana baitulmal atau perbendaharaan atas muka bumi ini yang cuba mengabaikan alatan fiskal yang kedua iaitu simpanan atau pelaburan, maka suatu hari ia pasti akan dibinasakan oleh serangan ekonomi.
Hanya entiti baitulmal di zaman Rasulullah sahaja yang boleh kekal tanpa alatan fiskal simpanan. Berbeza dengan Nabi Yusuf, Rasulullah telah menguruskan baitulmalnya dengan dua alatan fiskal sahaja iaitu hasil dan perbelanjaan. Ini kerana Baginda adalah penghulu segala Rasul dan menerima wahyu daripada Allah. Tentu sahaja alatan fiskal simpanan tidak dapat menandingi kehebatan wahyu.

Sementara itu dasar fiskal konvensional yang diamalkan pada hari ini tidak memberi penekanan yang besar kepada alatan simpanan. Bahkan mereka mengantikannya dengan instrumen hutang. Apabila hasil sedikit, tetapi perbelanjaan bertambah, maka hutang dijadikan alatan fiskal. Namun sebelum hasil dibelanjakan mereka terlupa alatan fiskal bernama simpanan.

Di atas dasar fiskal manakah baitulmal kita ini perlu berdiri? Adakah baitulmal kita perlu berdiri dengan kesenangan berbelanja pada hari ini dan rebah dengan hutang pada hari esok. Mengapa tidak baitulmal berdiri dengan kekangan berbelanja pada hari ini untuk menyimpan bagi mendepani keperitan hari esok?


Memiliki Bank Baitulmal Sendiri

Memahami betapa signifikannya instrumen simpanan dan pelaburan, maka baitulmal tidaklah harus mengabaikan dinamika dana wang tunai yang disimpannya di bank. Baitulmal sewajarnya menanam impian untuk memiliki banknya sendiri yang bermula dengan satu kumpulan permodalan.

Untuk itu, baitulmal negeri haruslah mendapatkan perkenan Ketua Agama Islam di negeri masing-masing. Pihak JAWHAR pula haruslah merangka segala surat cara yang diperlukan bagi merealisasikan syor ini.

Baitulmal negeri yang berminat kelak bolehlah meletakkan sejumlah dana tunai ke dalam permodalan baitulmal kebangsaan. Jika untuk permulaan ini setiap baitulmal negeri bersedia meletakkan RM10 juta, maka kumpulan wang atau permodalan baitulmal kebangsaan itu akan berjumlah RM140 juta.

Itu belum termasuk suntikan tambahan daripada masyarakat awam dan pelbagai institusi lain yang terjana daripada strategi penerokaan sumber baru dan penjenaman produk muamalat baitulmal.

Jika ini berterusan selama 7 tahun, maka dana pokoknya sahaja akan mencecah angka bilion, tidak termasuk keuntungan yang sudah tentu berlipat ganda di dunia dan di akhirat.

Penulis adalah Ketua Unit Syariah di Majlis Agama Islam Selangor. Penulis juga merupakan salah seorang pembentang kertas kerja dalam Konvensyen Baitulmal Kebangsaan 2009 bertajuk “Pemerkasaan Entiti dan Sumber Perbendaharaan Baitulmal Melalui Dinamika Muamalat dan Undang-Undang Syariah”. http://www.juraish.blogspot.com/

3 comments:

 1. Salam Juraish.
  Pak Ngah dah baca entri ini dan akan ulang baca lagi,
  Suatu pandangan dan cadangan yang bernas dan mampu menbuat suatu anjakan yang mahmudah.
  Semoga berjaya.

  ReplyDelete
 2. Salam ziarah. Blog dan posting yang bermaklumat.

  _______________________
  View Profile: Rantong™

  ReplyDelete

JAWATAN KOSONG FIRMA GUAMAN SYARIE Mei 2012 (DITUTUP 26 SEPT 2012)

Adalah dipelawa kepada individu yang berkelayakan dan berminat untuk membina kerjaya dalam bidang SYARIAH untuk menjadi Associate / Partner di Firma ini, sepertimana berikut:


1) Peguam Syarie (Partner)

-Memiliki sijil amalan Peguam Syarie di Negeri Selangor dan lain-lain Negeri di Malaysia.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberikan kepada individu yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman beramal sebagai Peguam Syarie sama ada di sektor awam atau swasta.2) Perunding Muamalat (Partner)

- Memiliki Ijazah dalam bidang Syariah atau setaraf dan Diploma/Sijil Perancang Harta/Kewangan Islam atau kelulusan ikhtisas yang setaraf.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberi kepada individu yang berpengalaman dan berkemahiran dalam mengembangkan produk hibah, wasiat, amanah dan sebagainya.3) Pembantu Peguam

-mempunyai kelulusan diploma, pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan bidang guaman syarie.

- gaji ditawarkan mengikut permintaan dan kebolehan
4) Pelatih dalam kamar/ Pelajar amali/praktical/latihan industri

-tertakluk kepada kekosongan dan keperluan semasa.


- CARA memohon: hantarkan resume lengkap ke email juraish@yahoo.com. Calon yang layak akan disenarai pendek dan dipanggil temuduga.
WADAH PERBINCANGAN ISU PERUNDANGAN SYARIAH, SOAL JAWAB AGAMA, KULIAH TAFAQQUH. Kepada semua pengunjung. Semoga blog ini dapat dijadikan wadah perkongsian ilmu dan maklumat. Anda dipelawa mengemukakan pandangan@kemusykilan agama dan undang-undang syariah untuk dimanfaatkan bersama.Setiap rencana yang tersiar dalam laman ini adalah pandangan peribadi daripada penulis blog dan tidak mewakili pendapat atau pendirian mana-mana pihak melainkan dinyatakan sebaliknya oleh penulis.
DECLARE... LA ILAHA ILLA ALLAH MUHAMMAD RASULULLAH

Translate this blog

English French German Spain Italian DutchRussian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Widget by Daus