Tuesday, September 8, 2009

Hukum Menyumbang Qard Hasan Kepada Baitulmal: Siri 1


Definisi Qard Hasan

Al-Qard dalam bahasa Arab bermaksud al-Qat’u yang membawa maksud ‘potongan’. Misalnya perkataan al-miqrad bermaksud gunting iaitu alat untuk memotong. Istilah qard digunakan juga kepada maksud ‘pinjaman’ kerana pinjaman itu adalah potongan ke atas harta pemiutang untuk diberikan kepada peminjam. Al-Hasan pula bermaksud baik. Justeru qard hasan bermaksud pinjaman yang baik.

Definisi qard hasan menurut Syarak pula ialah pinjaman yang diberikan kepada peminjam secara ikhlas kerana Allah untuk membantunya menyelesaikan masalah yang dihadapi yang sangat berhajatkan kepada pertolongan, tanpa mengenakan sebarang bentuk balasan. Mazhab Syafi’i mentakrifkan qard sebagai memberi milik sesuatu harta oleh seseorang kepada orang lain untuk digunakan. Peminjam dikehendaki memulangkan semula harta yang dipinjam kepada pemiutang dalam keadaan yang sama seperti sebelum dipinjam atau diganti dengan barang yang sama nilai dengan harta yang dipinjam. [1]

Istilah Berkaitan Qard Hasan

Menurut Dr. Mustofa al-Khin dalam al-Fiqh al-Manhaji, al-qard dinamakan sebagai al-salaf (السلف)oleh penduduk Hijaz. Al-Salaf bermaksud mendahulukan (seerti dengan memberi pinjam). Misalnya perkataan ‘ulama al-salaf’ bermaksud ‘ulama terdahulu’. Dalam sesetengah kitab fiqh seperti Mughni al-Muhtaj al-qard disebut juga sebagai ‘al-ariyyah’(العارية) . Al-Syarbini mentakrifkan al-ariyyah menurut syarak sebagai keharusan memanfaatkan barang yang halal dimanfaatkan dengan mengekalkan (tidak melupuskan) barang itu.

Dengan sebab itu istilah yang dipakai untuk orang yang meminjam (penghutang), yang meminta atau menerima qard adakalanya disebut sebagai: al-muqtaridh (المقترض), al-mustaqridh (المستقرض), al-mustaslif (المستسلف) atau musta’ir(المستعير) . Manakala orang yang memberi qard atau pemiutang disebut sebagai al-muqridh (المقرض) , al-muslif (المسلف) atau al-mu’ir (المعير).

Untuk mengelakkan kekeliruan, perlu juga dinyatakan di sini bahawa dalam sesetengah kitab seperti Minhaj al-Talibin dan Mughni al-Muhtaj, istilah qiradh (قراض) yang diambil daripada kata asal qard tidak dipakai bagi maksud pinjaman tanpa faedah tetapi ia dipakai bagi maksud al-mudharabah (المضاربة) yang melibatkan perkongsian untung. Sedangkan dalam qard hasan tidak terdapat soal mengambil untung disebabkan ia adalah pertolongan ikhlas. Ini berlaku disebabkan al-Nawawi dan al-Syarbini menggunakan istilah al-ariyyah untuk qard.
[1] Al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, 3/243. Al-Bujairimi, Hasyiah al-Bujairimi ala al-Minhaj, 8/45

No comments:

Post a Comment

JAWATAN KOSONG FIRMA GUAMAN SYARIE Mei 2012 (DITUTUP 26 SEPT 2012)

Adalah dipelawa kepada individu yang berkelayakan dan berminat untuk membina kerjaya dalam bidang SYARIAH untuk menjadi Associate / Partner di Firma ini, sepertimana berikut:


1) Peguam Syarie (Partner)

-Memiliki sijil amalan Peguam Syarie di Negeri Selangor dan lain-lain Negeri di Malaysia.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberikan kepada individu yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman beramal sebagai Peguam Syarie sama ada di sektor awam atau swasta.2) Perunding Muamalat (Partner)

- Memiliki Ijazah dalam bidang Syariah atau setaraf dan Diploma/Sijil Perancang Harta/Kewangan Islam atau kelulusan ikhtisas yang setaraf.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberi kepada individu yang berpengalaman dan berkemahiran dalam mengembangkan produk hibah, wasiat, amanah dan sebagainya.3) Pembantu Peguam

-mempunyai kelulusan diploma, pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan bidang guaman syarie.

- gaji ditawarkan mengikut permintaan dan kebolehan
4) Pelatih dalam kamar/ Pelajar amali/praktical/latihan industri

-tertakluk kepada kekosongan dan keperluan semasa.


- CARA memohon: hantarkan resume lengkap ke email juraish@yahoo.com. Calon yang layak akan disenarai pendek dan dipanggil temuduga.
WADAH PERBINCANGAN ISU PERUNDANGAN SYARIAH, SOAL JAWAB AGAMA, KULIAH TAFAQQUH. Kepada semua pengunjung. Semoga blog ini dapat dijadikan wadah perkongsian ilmu dan maklumat. Anda dipelawa mengemukakan pandangan@kemusykilan agama dan undang-undang syariah untuk dimanfaatkan bersama.Setiap rencana yang tersiar dalam laman ini adalah pandangan peribadi daripada penulis blog dan tidak mewakili pendapat atau pendirian mana-mana pihak melainkan dinyatakan sebaliknya oleh penulis.
DECLARE... LA ILAHA ILLA ALLAH MUHAMMAD RASULULLAH

Translate this blog

English French German Spain Italian DutchRussian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Widget by Daus