Wednesday, December 1, 2010

HUJAH KES PENGESAHAN STATUS AGAMA ISLAM


Salam semua. Dah lama tak update blog ni. Petang tadi saya dimaklumkan mengenai keputusan satu kes status agama Islam yang mana diputuskan pemohon memang bukan seorang islam sejak lahir. Justeru dalam kes ini tidak sesekali timbul isu MURTAD kerana pemohon tidak pernah menjadi orang Islam. Ia memang satu keputusan yang menyebelahi keadilan.

Saya teringat pernah menyumbang hujah tambahan untuk kes tersebut masa bulan-bulan pertama saya di MAIS. Masa tu baru 2 bulan kerje di MAIS. Hari ni dah 15 bulan saya berhijrah dari MAIS. Alhamdulillah buat pertama kalinya keputusan sedem
ikian diisytiharkan sebagai lambang keadilan Mahkamah Syariah untuk orang bukan Islam.

Berikut dikemukakan hasil penghujahan saya dahulu yang bila dibaca semula pada hari ini mungkin masih banyak lagi kecatatan yang boleh diperbaiki.

HUJAH TAMBAHAN RESPONDEN

Pendahuluan

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

1. Ini adalah hujah dan autoriti tambahan Responden yang dikemukakan di bawah kod 20 Etika Peguam Syarie yang memperuntukkan:

20. (a) Jika selepas keterangan dan hujah ditutup dan semasa keputusan ditangguhkan, seseorang Peguam Syarie dapat tahu akan suatu kedudukan undang-undang atau akan suatu keputusan undang-undang, yang mana adalah berkaitan secara langsung, dia hendaklah membawanya kepada perhatian Mahkamah dan pihak lawan dan pihak itu hendaklah bersetuju dengan kedudukan atau keputusan itu walaupun menentangnya.

(Sila rujuk Autoriti di Lampiran A)

2. Kod Etika Peguam Syarie di atas bolehlah diterima sebagai amalan Mahkamah ini selari dengan Arahan Amalan No. 4 Tahun 2002 khususnya dalam keadaan lakuna dan tidak terdapat peruntukan yang nyata dalam undang-undang bertulis. Hal yang sedemikian juga menepati seksyen 245(2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

3. Dalam Kes ini penghujahan telah pun ditutup. Mengikut rekod, Responden telah memulakan penghujahannya pada 12 Jun 2007. Pemohon seterusnya memfailkan hujah permohonannya pada 30 Julai 2007. Kemudian Responden memfailkan penghujahan balasnya pada 29 Ogos 2007. Akhirnya, pada 28 September 2007, Pemohon pula memfailkan jawapan kepada penghujahan balas Responden. Mahkamah ini pada asalnya telah menetapkan keputusan pada 26 Disember 2007, tetapi telah menangguhkannya kepada tarikh 26 Februari 2008.

4. Hujah-hujah terdahulu telah dikemukakan oleh pihak-pihak untuk menjelaskan isu bidang kuasa Mahkamah ini bagi mendengar permohonan di atas serta isu tafsiran undang-undang. Hujah Tambahan ini pula disediakan bagi mengemukakan pendapat mengenai persoalan undang-undang berkaitan pembuktian dan tafsiran undang-undang melalui pendekatan ‘elak mudarat’ (mischief rule) untuk membantu Mahkamah ini dalam membuat keputusan yang seadil-adilnya terhadap pihak-pihak.

BAB 1

Keterangan Afidavit Pemohon Tidak disokong oleh Keterangan Dokumentar yang Mencukupi

5. Dalam affidavit tambahan bertarikh 18/10/2005, Pemohon telah menyatakan perkara-perkara berikut:

(i) Pemohon mendakwa bahawa bapa kandung pemohon yang sebenar adalah seorang Hindu dan telah pulang ke India sebelum Pemohon dilahirkan. Pemohon tidak menyebutkan siapakah nama bapa kandung yang dimaksudkan. Tiada keterangan (bukti bertulis atau lisan) disertakan untuk membuktikan dakwaan ini.

(ii) Pemohon mendakwa bahawa Noor Mohammad sebenarnya adalah jiran Pemohon. Mafhumnya, Pemohon menafikan Noor Muhammad sebagai bapanya. Tiada keterangan bukti bertulis atau lisan disertakan untuk membuktikan dakwaan ini. Afidavit pemohon hanyalah satu dakwaan dan tidak bersifat sebagai suatu bukti.

(iii) Pemohon mendakwa bahawa Noor Mohammad telah meletakkan namanya sebagai bapa kandung Pemohon dalam sijil kelahiran Pemohon. Pemohon tidak menyatakan sama ada kenyataan tersebut diberitahu kepadanya oleh orang lain. Maka difahami seolah-olah ia merupakan pengetahuan peribadi Pemohon. Sedangkan adalah mustahil pemohon dapat mengetahui fakta itu dengan sendirinya kerana ketika itu ia baru sahaja dilahirkan. Keterangan daripada Noor Mohammad tidak disertakan dan Pemohon tidak menyatakan di manakah Noor Mohammad berada sekarang. Justeru dakwaan pemohon ini menimbulkan keraguan.

(iv) Pemohon mengakui setakat bahawa Noor Mohammad adalah berbangsa India dan beragama Islam, selari dengan dokumen yang dikemukakan.

6. Hakikatnya 3 fakta pertama yang didakwa oleh Pemohon seperti di atas adalah perkara asas yang patut dibuktikan dengan keterangan yang mencukupi dan tidak memadai dengan affidavit sahaja.

BAB 2

Keterangan Dokumentar Pemohon Meragukan dan Tidak Konsisten Antara Satu Sama Lain

7. Dalam ekshibit bagi Afidavit bertarikh 18/10/2005, Pemohon telah mengemukakan dokumen Sijil kelahiran lama No. 52014 atau 2862 (Bukit Raja Klang) dengan tarikh pendaftaran 20 Jun 1950 yang menyatakan fakta berikut:

(i) Bahawa nama pemohon adalah M……M.

(ii) Bahawa NOOR MUHAMMAD adalah nama bapa kandung Pemohon yang berketurunan India Muslim.

(iii) Bahawa ibu kandung Pemohon bernama TANNAMAH berketurunan India.

8. Dalam ekshibit bagi Afidavit lanjutan bertarikh 12/09/2006, Pemohon telah mengemukakan dokumen tambahan seperti berikut:

(i) Surat JPN.KP:163/683/PD/AL/2005 (31) bertarikh 25 Julai 2006: Menyatakan bahawa ibu Pemohon beragama Hindu dan berketurunan India.

(ii) Kad pengenalan Pemohon No. 7683478 bertarikh 03 April 1964: Menyatakan nama pemohon sebagai M....m@Maideen s/o Noor Mohammad, berbangsa India.

(iii) Kad pengenalan Pemohon No. 7683478 bertarikh 04 Mac 1972: Menyatakan nama pemohon sebagai M....m@Maideen a/l Noor Mohammad.

(iv) Kad pengenalan Pemohon No. 7683478 bertarikh 20 Februari 1990: Menyatakan nama pemohon sebagai M....m.

(v) Cabutan Sijil Kelahiran Pemohon E 454021 bertarikh 17 Januari 2006: Menyatakan nama pemohon sebagai M....m, nama bapa Pemohon Noor Mohammad berketurunan India Muslim; dan nama ibu Pemohon Tannamah berketurunan India Muslim.

9. Pertentangan fakta yang dimaksudkan ialah seperti berikut:

(i) Telah dibuktikan bahawa nama Pemohon semasa lahir adalah M....M. Namun tidak dinyatakan dan dibuktikan bagaimana namanya boleh bertukar kepada M....M@MAIDEEN. Keterangan yang ada hanyalah permohonan Pemohon untuk menukarkan namanya daripada M....M@MAIDEEN kepada M....M sahaja. Dengan sebab itu timbul persoalan bahawa jika Pemohon tidak pernah mengamalkan Islam, mengapa namanya pernah pada suatu masa ditukarkan kepada MAIDEEN?

(ii) Telah dibuktikan dalam sijil kelahiran lama bahawa nama ibu Pemohon adalah TANNAMAH dan berbangsa India semasa Pemohon dilahirkan. Namun dinyatakan dalam cabutan sijil kelahiran baru bahawa nama ibu Pemohon adalah TANNAMAH berbangsa India Muslim. Kemudian dinyatakan pula dalam surat Jabatan Pendaftaran Negara bahawa ibu Pemohon adalah berbangsa India dan beragama Hindu. Persoalannya yang mana satukah dokumen yang muktamad berkaitan status ibu Pemohon? Adakah ibu pemohon seorang India Hindu atau India Muslim?

(iii) Manakala keterangan mengenai nama bapa Pemohon sebagai NOOR MOHAMMAD berbangsa India Muslim adalah konsisten dan tidak terdapat sebarang percanggahan. Justeru, fakta ini tidak menimbulkan keraguan di peringkat ini.

BAB 3

Kesan Terhadap Agama Seseorang Anak Jika Ibu Atau Bapanya dibuktikan Sebagai Islam

10. Islam telah menetapkan prinsip bahawa agama anak itu akan mengikut agama ibubapanya. Ini berdasarkan kepada nas hadith:

(كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)

Yang bermaksud: “ Setiap anak itu dilahirkan atas (agama) fitrah-yakni agama Islam. Maka ibu bapanyalah yang (menukarkan agamanya dengan cara) meyahudikannya, mengkristiankannya atau memajusikannya.”

11. Dalam perkara ini, para fuqaha’ juga telah menggunapakai kaedah fiqhiyyah (التابع تابع) yang bermaksud “hukum pengikut adalah mengikut apa yang diikutinya”. Dengan yang demikian agama anak yang dilahirkan akan dikira mengikut keadaan berikut:

(i) Jika ia anak laqit ( لقيط)(anak jumpa /anak pungutan yang tidak diketahui ibubapanya), maka dilihat pada tempat anak itu dijumpai, jika ia dijumpai dalam perkampungan orang Islam, maka anak itu dihukum sebagai beragama Islam.

(ii) Jika anak itu adalah anak tawanan perang, yang ditawan sendirian tanpa ibu bapanya, maka anak itu juga dihukum Islam mengikut agama orang yang menawannya.

(iii) Jika anak itu diketahui ibu bapanya, maka dilihat kepada agama ibu bapanya. Jika salah seorang dari mereka beragama Islam, maka anak itu juga dihukum sebagai Islam.

(iv) Jika salah seorang daripada ibu bapa anak itu memeluk Islam, sedangkan anak itu belum baligh, maka anak yang belum baligh itu juga dihukum sebagai Islam kerana mengikut agama ibu atau bapanya yang memeluk Islam.

(Sila rujuk Autoriti di Lampiran B, Kitab Matla’ al-Badrain, ms:27)

12. Dalam kes ini, keterangan zahir (sijil kelahiran) menunjukkan pemohon adalah anak kepada seorang bapa yang Islam. Boleh jadi keislaman bapanya itu terjadi sebelum pemohon dilahirkan lagi atau boleh jadi selepas pemohon dilahirkan. Apa yang pasti ketika berlakunya keislaman bapa pemohon, pemohon masih belum baligh. Jika berdasarkan keterangan zahir ini, maka pemohon sudah boleh dikategorikan sebagai orang Islam sama ada secara fitrah atau secara ikutan.

13. Persoalannya adakah keterangan zahir ini (sijil kelahiran pemohon) dengan bentuknya yang sedemikian rupa boleh diterima sebagai bukti yang muktamad untuk membuktikan keislaman bapa pemohon yang merupakan persoalan induk bagi menentukan agama pemohon?

14. Persoalan yang lebih kritikal ialah apakah pemohon boleh dikatakan sebagai anak tidak sah taraf (anak zina) yang tidak sabit nasabnya kepada bapa biologinya (Noor Mohammad) seperti yang dihujahkan oleh peguam syarie Pemohon?- (Jika demikian maka keislaman bapa biologinya tidak akan sesekali mengikat pemohon). Adakah kita hanya boleh mengandaikan bahawa bapa pemohon telah memeluk Islam kemudian barulah ia melakukan pernikahan dan persetubuhan dengan ibu Pemohon yang bukan Islam (yang mana berlaku persetubuhan tidak sah)? Adakah kita tidak boleh mengandaikan bahawa bapa pemohon berkahwin dan melakukan persetubuhan dengan ibu pemohon dalam keadaan agama asal (Hindu), kemudian memeluk Islam sebelum atau beberapa ketika selepas pemohon dilahirkan (yang mana telahpun berlaku persetubuhan yang sah)?

15. Pihak yang mendakwa pemohon sebagai anak tidak sah taraf hendaklah mendatangkan bukti. Kami sesungguhnya percaya dengan andaian kedua bahawa pemohon adalah seorang anak yang sah taraf kepada bapanya sehinggalah dibuktikan sebaliknya.

BAB 4

Adakah Dokumen Yang Ada Memadai Untuk Membuktikan Keislaman Ibu dan Bapa Pemohon

16. Secara teorinya, pembuktian seseorang sebagai Islam yang tidak didaftarkan sebagai muallaf hendaklah berdasarkan kepada merit kebolehupayaannya melafazkan kalimah syahadah dalam keadaan sukarela. Dalam hal ini seksyen 114 dan 107 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 adalah dirujuk.

17. Dalam kes ini, keterangan yang ada menunjukkan bapa pemohon yang didaftarkan sebagai Noor Mohammad, telah tidak didaftarkan sebagai seorang muallaf di bawah undang-undang Negeri Selangor serta belum dapat dibuktikan sebagai muallaf di bawah mana-mana undang-undang bertulis negeri yang lain. Dalam hal ini, merit kebolehupayaannya mengucapkan dua kalimah syahadah dengan sukarela perlulah dibuktikan dengan saksi yang berkelayakan. Sijil kelahiran pemohon (berkaitan maklumat islamnya bapa pemohon) bukanlah bukti muktamad yang boleh berfungsi sebagai suatu daftar muallaf yang perlu diberi pengiktirafan kehakiman. Ia juga (berkaitan fakta Islam) tidak kompeten menggantikan tempat saksi. Justeru pihak yang mengatakan bapa pemohon adalah benar-benar orang Islam, perlulah mendatangkan bukti.

18. Keislaman ibu pemohon yang disifatkan dalam cabutan sijil kelahiran pemohon yang baru (berdasarkan perkatan India Muslim), juga tidak berupaya menjalankan fungsi sebagai suatu daftar muallaf yang diperakui bagi maksud menentukan keislaman seseorang. Justeru, jika ada pihak yang mengatakan ibu pemohon sebagai seorang Islam hendaklah juga mendatangkan bukti.

19. Pembuktian seseorang sebagai Islam (seperti pemohon) yang hanya berdasarkan kepada keturunan India Muslim masih boleh dipertikaikan selagi tidak dibuktikan salah seorang daripada keturunannya yang usul adalah beragama Islam. Selagi keislaman keturunan yang usul tidak dibuktikan, maka adalah tidak sah keturunan yang furu’ dihukumkan sebagai Islam. Sebagai contoh, jika seseorang dikatakan sebagai Islam kerana ia adalah anak kepada seorang bapa yang India Muslim, maka perlulah dibuktikan terlebih dahulu bahawa bapanya itu sememangnya seorang muslim. Dalam kes ini, kedudukan bapa pemohon belum dapat dibuktikan sebagai seorang India muslim secara muktamad.

20. Perakuan, ikrar bersumpah dan affidavit-afidavit pemohon bahawa bapanya adalah seorang India Muslim, tidak dapat diterima untuk membuktikan fakta keislaman bapanya itu. Malah penggunaan nama Islam bagi seorang yang berbangsa India bukanlah suatu yang muktamad untuk dijadikan bukti bahawa ia telah memeluk Islam, selagi ia tidak dibuktikan dengan sewajarnya.

21. Kami merujuk kepada laporan kes kematian seorang India bernama AHMAD BIN HUSIN (KPT: 531208-10-5825) yang meninggal dunia pada 28 Disember 2007. Keterangan bertulis di dalam repot polis mendapati si mati yang menggunakan nama Islam adalah seorang India beragama Hindu dan bukan beragama Islam berdasarkan siasatan-siasatan yang wajar.

(Salinan Repot Polis disertakan sebagai Lampiran C)

22. Maklumat lisan secara tidak bertulis daripada pegawai-pegawai penyiasat di dalam kes kematian AHMAD BIN HUSIN (yang disebutkan nama-nama mereka dalam repot polis di atas) mendapati bahawa si mati hanya menggunakan nama Islam untuk memudahkan proses mendapatkan kewarganegaraan sahaja, sedangkan ia tidak pernah mengamalkan ajaran Islam dan tidak dibuktikan sama ada ia pernah mengucapkan dua kalimah shahadah semasa hayatnya.

23. Berdasarkan kepada maklumat dan kes di atas, kami membuat andaian ada kemungkinan bapa pemohon juga telah menggunakan nama Islam untuk tujuan memudahkan permohonan kewarganegaraan. Apatah lagi peristiwa ini berlaku pada tahun 1950, iaitu sebelum merdeka. (Dimana bapa pemohon mungkin berasal daripada golongan pekerja estet getah yang di bawa masuk oleh penjajah British, berdasarkan catatan dalam surat beranak pemohon bahawa pekerjaan bapanya sebagai Rubber tapper). Andaian kami ini disokong dengan tiadanya makluman pengenalan diri bapa pemohon di dalam sijil kelahiran pemohon yang lama mahupun yang baru. Ini menunjukkan status kewarganegaraan bapa pemohon tidak dapat dipastikan. Ia mungkin disebabkan bapa pemohon telah dihantar pulang atau pulang sendiri ke India sebelum kemerdekaan Malaysia tercapai, seperti dinyatakan oleh Pemohon.

24. Keraguan mengenai Islamnya bapa pemohon juga dapat ditimbulkan berdasarkan qarinah. Ini kerana jika benar bapa pemohon seorang Islam mengapa ia menamakan anaknya (iaitu pemohon) dengan nama bukan Islam? Ini menimbulkan andaian bahawa ia sememangnya tidak pernah menghayati agama Islam dan berkemungkinan ia bukan beragama Islam. Hujahan ini telah disebut oleh peguam Syarie pemohon. Namun ia hanya menggunakan fakta tersebut untuk membuktikan pemohon bukan Islam pada masa kelahirannya. Sebaliknya kami menggunakan fakta qarinah ini untuk membuktikan bahawa bapa pemohon sendiri sebagai bukan Islam pada masa mendaftarkan kelahiran anaknya, dan ini secara automatik menyebabkan anaknya juga tidak menjadi seorang Islam pada masa tersebut.

BAB 5

Status Agama Pemohon Setelah Gagal dibuktikan Ibu atau bapanya sebagai Islam

25. Berdasarkan kepada fakta, pembuktian dan penghujahan di atas kami percaya dan berpuas hati bahawa pemohon bukanlah seorang Islam sejak dari lahir lagi. Tambahan pula keterangan affidavit yang telah diberikan oleh pemohon menunjukkan pemohon dibesarkan oleh ibunya dalam agama Hindu dan tidak pernah mengamalkan Islam dalam hidupnya. Tambahan pula tidak terdapat sebarang keterangan bahawa pemohon pernah melafazkan dua kalimah syahadah pada bila-bila masa dalam hidupnya.

26. Justeru kami hanya bersetuju dan memohon supaya permohonan pemohon ini diklasifikasikan sebagai permohonan untuk mengesah dan mengisytiharkan bahawa pemohon bukan seorang Islam atau belum pernah menjadi seorang Islam.

BAB 6

Sama ada Mahkamah Berbidang kuasa Mengisytiharkan Pemohon Bukan Seorang Islam

27. Perspektif yang perlu dipegang oleh pengamal undang-undang Islam ialah, undang-undang itu adalah alat untuk menyampaikan hukum Syarak. Manakala Hukum Syarak adalah matlamat atau tujuan yang dikehendaki di sebalik suatu kodifikasi undang-undang. Ini mungkin berbeza daripada perspektif pengamal undang-undang sivil. Berdasarkan kepada prinsip ini, adalah perlu undang-undang Islam difahami berdasarkan kepada matlamatnya, bukan sekadar bergantung kepada teks dan matannya sahaja.

28. Untuk sampai kepada matlamat perundangan, sebarang kecacatan teks undang-undang perlulah diperbaiki secara ‘in advance’ oleh badan kehakiman yang melaksanakan undang-undang tersebut, bukan sekadar meletakkan tugasan itu kepada pembuat undang-undang. Jika tidak, akan terhasillah kemudaratan awam dalam melaksanakan sesuatu keperluan undang-undang.

29. Sudah tentu dalam perundangan Islam kaedah fiqhiyyah (الضرر يزال) sentiasa diamalkan dan menjadi perhatian. Memandangkan Akta Tafsiran sedia ada semata-mata tidak mampu menyelesaikan isu tafsiran perkataan yang kabur, maka perlulah Mahkamah ini merujuk kepada hukum Syarak dalam mencari bentuk tafsiran yang sesuai dan adil.

30. Untuk mengelakkan kemudaratan yang diakibatkan oleh maksud literal sesuatu teks undang-undang, maka adalah perlu suatu pendekatan yang lebih maju dan proaktif digunapakai. Pendekatan inilah yang disebut sebagai pendekatan ‘elak mudarat’ (mischief rule). Kami mencadangkan supaya pendekatan ini diaplikasikan dalam memahami peruntukan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang menyebutkan bidang kuasa mal Mahkamah Tinggi Syariah untuk mendengar dan memutuskan semua tindakan atau prosiding berhubungan dengan:

“perisytiharan bahawa seseorang itu bukan lagi orang Islam

Yang Arif,

31. Kami percaya jika pendekatan ‘elak mudarat’ diguna pakai, Mahkamah ini akan memperolehi bidang kuasa yang secukupnya untuk memutuskan permohonan ini, seperti mana yang dipohon dalam perenggan 26.

BAB 7

Pemakaian Tafsiran Elak Mudarat (Mischief Rule) Untuk Meluaskan Bidang Kuasa Mengisytiharkan Seseorang Bukan Islam

32. Untuk memahami apakah sebenarnya pendekatan ‘elak mudarat’ kami kemukakan pandangan Allahyarham Prof. Tan Sri Ahmad Ibrahim dalam karyanya The Malaysian Legal System, DBP, Halaman 108-110 dengan ringkasan dan terjemahan seperti mana berikut:

Pendekatan Elak Mudarat

Kadangkala kita sukar untuk mengatakan, walaupun setelah meneliti keseluruhan statut, bahawa sememangnya perkataan itu membawa maksud yang sangat jelas. Kadangkala pula, ada perkataan atau prasa yang benar-benar kabur. Kadangkala, dalam keadaan tertentu pemakaian perkataan atau prasa itu, walaupun tidak begitu kabur tetapi masih samar-samar atau tidak jelas. Dalam keadaan ini, Mahkamah akan melihat kepada keseluruhan tujuan badan perundangan, yang terhasil daripada pembacaan keseluruhan statut. Berdasarkan kepada prinsip ini, Mahkamah dibenarkan untuk melihat kepada keadaan undang-undang terdahulu untuk mencari kekurangan yang ingin diperbaiki oleh undang-undang semasa. Berikut adalah empat perkara yang yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah untuk mengetahui niat atau tujuan sesuatu statut:

(a) apakah keadaan undang-undang awam yang terpakai sebelum sesuatu undang-undang itu digubal.

(b) Apakah kecacatan dan kekurangan yang telah tidak diperbaiki oleh undang-undang awam yang terdahulu.

(c) Apakah remedi yang telah disediakan oleh badan perundangan untuk menyelesaikan masalah yang wujud dalam masyarakat.

(d) Apakah alasan rasional yang terdapat di sebalik remedi tersebut.

Kemudian daripada itu, para hakim hendaklah sentiasa membuat pertimbangan yang dapat menyingkirkan kecacatan undang-undang serta mengemukakan remedinya (sebagai jalan keluar).

Dalam kes Raja Shariman & Satulagi lwn C.A. Ribiero & Lain-lain (1921), satu tindakan menuntut kerugian yang diakibatkan oleh fitnah di dalam akhbar telah dibawa terhadap tiga defendan, iaitu pencetak, penerbit dan penyunting. Defendan pertama telah membayar melalui Mahkamah sebanyak RM1000.00 yang diterima oleh Plaintif untuk dijadikan pelepasan tuntutan terhadapnya. Defendan kedua gagal memfailkan pembelaan dan Defendan ketiga membuat pembelaan antara lainya bahawa penerimaan Plaintif terhadap wang yang dibayar oleh Defendan pertama telah menyebabkan tindakan itu dianggap selesai. Persoalannya berkisar tentang penafsiran seksyen 12 Ordinan Fitnah 1915, sama ada Plaintif dalam tindakan fitnah berhak meneruskan tindakan dan menuntut gantirugi selanjutnya daripada pelanggar-hak bersama, setelah ia menerima bayaran melalui Mahkamah oleh salah seorang defendan. Seksyen tersebut menyebutkan:

Apabila dalam mana-mana tindakan fitnah pihak Plaintif menyaman lebih daripada seorang Defendan…, dan pihak Plaintif boleh menerima permohonan maaf tersebut, wang atau pampasan-pampasan lain, dan menyelesaikan atau menarik balik tindakan serta membatalkan tindakan di antaranya dan seorang daripada beberapa Defendan tanpa melibatkan Defendan-Defendan yang lain.

Mahkamah yang memutuskan bahawa Plaintif masih boleh meneruskan tindakan untuk mendapatkan gantirugi selanjutnya terhadap Defendan-Defendan lain, telah menafsirkan perkataan “tanpa melibatkan defendan-defendan lain” dengan maksud yang bukan difahami menurut tatabahasa. Ketua Hakim yang terpelajar berpendapat:

Perkataan ‘tanpa melibatkan defendan-defendan lain’ adalah jelas bertujuan untuk memaksudkan sesuatu yang lebih mendalam daripada maksud tatabahasa yang biasa difahami daripada perkataan itu, yang mana saya mesti berikhtiyar memastikan dan memberikan kesan supaya maksud perkataan itu terpakai bagi mencapai tujuan yang dimaksudkan. Untuk memastikan tujuan penggubal undang-undang, saya perlu melihat kepada ruang lingkup dan matlamat Ordinan yang diperolehi daripada peruntukan- peruntukan lain di dalamnya, dan menyiasat kecacatan yang ada di dalam undang-undang yang mana badan Perundangan bertujuan untuk memperbaikinya.

Ketua Hakim memutuskan bahawa perkataan ‘tanpa melibatkan defendan-defendan yang lain’ hendaklah difahami dengan maksud ‘tanpa melibatkan hak plaintif untuk meneruskan tindakan terhadap defendan-defendan yang lain’.

Begitu juga pendekatan elak mudarat telah digunakan dengan ketara dalam kes Lim Moh Joo lwn Pendakwa Raya (1970). Dalam kes ini statut yang menjadi persoalan ialah Kanun Prosedur Jenayah. Wan Sulaiman J berpendapat bahawa peruntukan seksyen 391(1) dalam Kanun tersebut yang mengkehendaki pendakwa raya untuk menyerahkan salinan laporan kepada tertuduh tidak lewat daripada 10 hari bersih sebelum memulakan perbicaraan hendaklah difahami sebagai satu pendakwaan yang dibuat oleh orang perseorangan. Beliau berkata:

Dalam penghakiman saya, ini adalah satu kes di mana Mahkamah mesti mengubahsuai bahasa undang-undang untuk menepati tujuan yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Saya perlu menyatakan dengan tegas bahawa memang terdapat asas yang mencukupi untuk menyokong keputusan ini.

Demikian juga yang dikatakan oleh Denning LJ dalam kes Seaford Court Estates, Ltd. Lwn Ps Anser (1949):

Ia sememangnya dapat menyelesaikan masalah Hakim jika Akta Parlimen digubal dengan panduan Wahyu dan kejelasan yang benar-benar sempurna. Dengan ketiadaan semua itu, apabila kecacatan timbul, seorang hakim tidak boleh hanya berpeluk tubuh dan menyalahkan penggubal undang-undang. Dia mestilah mengorak langkah untuk memulakan satu tugasan membina dalam mencari tujuan badan perundangan, dan dia hendaklah melakukan ini bukan sekadar berpandukan teks bahasa statut, tetapi juga berpandukan kepada keadaan sosial yang menimbulkan kecacatan itu, serta mempertimbangkan kecacatan yang dibenarkan untuk diperbaiki, kemudian dia hendaklah mengemukakan penyelesaian dalam bentuk ungkapan bertulis bertujuan untuk ‘menghidupkan’ niat badan perundangan.

Yang Arif,

33. Dalam keseluruhan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, kami tidak menjumpai seksyen lain yang menyentuh mengenai bidangkuasa membicarakan pertikaian tentang status agama seseorang yang masih hidup kecuali subseksyen 61(3)(b)(xi) yang menyentuh tentang status agama seseorang yang telah mati. Oleh itu kami bimbang dan khuatir sekiranya subseksyen di atas disalah tafsir sehingga mengakibatkan banyak kes yang kritikal berkaitan orang yang masih hidup tidak dapat diselesaikan.

34. Kami juga suka merujuk kepada undang-undang terdahulu iaitu seksyen 42 Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam Negeri Selangor 1989 yang mana tidak langsung memperuntukkan bidang kuasa kepada Mahkamah Tinggi Syariah untuk membicarakan kes yang melibatkan pertikaian status agama seseorang. Kami yakin, inilah kecacatan yang ada dalam undang-undang terdahulu yang mana cuba diperbaiki oleh undang-undang sekarang.

(Sila rujuk Autoriti di Lampiran E)

35. Berdasarkan kepada fakta di atas, kami juga meyakini bahawa sememangnya penggubal undang-undang telah berniat untuk memberikan bidang kuasa memutuskan pertikaian mengenai status agama Islam seseorang kepada Mahkamah ini melalui Enakmen yang ada sekarang. Namun niat tersebut terselindung dan terhalang disebabkan penggunaan teks perkataan yang kurang sesuai. Ini menyebabkan bidang kuasa yang diberikan kelihatan terbatas.

36. Kami juga suka merujuk kepada keadaan sosial sekarang yang telah menampakkan lagi kecacatan peruntukan undang-undang tersebut. Kalaulah kes ini tidak ditimbulkan, nescaya kita tidak dapat melihat kecacatan peruntukan di atas. Namun setelah kes ini ditimbulkan, maka ternyatalah peruntukan undang-undang yang ada sekarang mengandungi kecacatan yang wajar diperbaiki secara proaktif oleh Mahkamah ini.

Yang Arif,

37. Pendekatan literal jika digunakan terhadap subseksyen 61(3)(b)(x) EPAINS 2003 akan membawa maksud Mahkamah ini hanya berbidang kuasa mendengar kes untuk menyistiharkan bahawa seseorang yang masih hidup itu bukan lagi seorang Islam. Dengan erti kata lain orang itu dahulunya adalah seorang Islam, tetapi pada hari perisytiharan dibuat ia tidak lagi beragama Islam atau sudah pun berlaku murtad. Berpandukan kepada penafsiran secara literal, adalah sukar untuk Mahkamah ini melaksanakan bidang kuasa bagi memutuskan seseorang Islam itu tidak murtad (atau masih lagi orang Islam). Sedangkan kemungkinan tersebut boleh sahaja berlaku dalam mana-mana kes. Jelas sekali kuasa Mahkamah ini akan diprejudiskan sekiranya pendekatan literal diguna pakai secara ketat.

38. Jika Mahkamah ini menguna pakai pendekatan elak mudarat (mischief rule) dalam menafsirkan subseksyen yang sama, maka Mahkamah ini akan dapat melaksanakan empat (4) jenis bidang kuasa yang cukup penting dan berkaitan antara satu sama lain, iaitu:

(i) Boleh meliputi perisytiharan bahawa seseorang yang hidup itu adalah Islam pada masa yang lalu, tetapi bukan Islam pada masa sekarang. (Bukan lagi orang Islam). Ini adalah maksud literal yang biasa dipakai.

(ii) Boleh meliputi perisytiharan bahawa seseorang yang hidup itu adalah bukan Islam pada masa dahulu (belum lagi orang Islam), tetapi Islam pada masa sekarang. Terpakai dalam kes jenayah di mana seseorang Islam menafikan bidang kuasa Mahkamah Syariah terhadapnya kerana ia belum memeluk Islam pada suatu masa yang lalu.

(iii) Boleh meliputi perisytiharan bahawa seseorang yang hidup itu adalah orang Islam pada masa yang lalu, dan orang Islam pada masa sekarang (masih lagi orang Islam). Terpakai dalam kes pemohon yang memohon peristiharan murtad, kemudian ia telah bertaubat dan kembali kepada Islam.

(iv) Boleh meliputi perisytiharan bahawa seseorang yang hidup itu adalah bukan Islam pada masa yang lalu dan bukan Islam pada masa sekarang (bukan / tidak pernah (menjadi) orang Islam). Ini adalah bentuk tafsiran yang hendak dipakai dalam kes ini.

39. Keempat-empat jenis bidang kuasa di atas sangat diperlukan oleh Mahkamah ini bagi melaksanakan keseluruhan fungsinya dan fungsi undang-undang yang diamanahkan kepadanya. Ini kerana tidak terdapat Mahkamah lain yang boleh diberikan bidang kuasa seperti di atas melainkan Mahkamah Syariah, selari dengan perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan. Begitu juga tidak terdapat undang-undang bertulis lain yang memberikan bidang kuasa terperinci untuk membicarakan status Islam atau bukan Islam seseorang kecuali Enakmen di atas.

40. Kami yakin bahawa tidak ada satu perkataan yang khusus dapat digunakan bagi mewakili keempat-empat keadaan dan bidang kuasa yang dinyatakan di atas. Sebab itu adalah sukar bagi penggubal undang-undang sendiri memikirkan dan meletakkan perkataan yang sesuai bagi menjelaskan maksud peruntukan di atas. Oleh itu adalah tidak wajar jika kita hanya berpegang kepada maksud tunggal bagi perkataan ‘bukan lagi’ dan melupakan maksud-maksud lain yang sangat berkaitan.

41. Oleh yang demikian maksud perkataan ‘bukan lagi orang Islam’ wajarlah dibaca termasuk perkataan ‘belum lagi orang Islam’ dan ‘masih lagi orang Islam’ dan ‘tidak pernah menjadi orang Islam’. Ini kerana tidak ada satu perkataan tunggal yang boleh mewakili maksud-maksud yang empat. Kami percaya jika memang terdapat perkataan tunggal yang boleh memberi maksud sedemikian, sudah pasti badan perundangan akan menggunakan perkataan itu dalam teks peruntukan di atas.

Yang Arif,

42. Jika tafsiran literal semata-mata digunapakai dalam memahami perkataan ‘bukan lagi’ sudah tentu banyak maksud lain yang dalam keadaan berlawanan dengannya akan terabai. Ini akan mengakibatkan Mahkamah ini tidak berbidang kuasa untuk mengisytiharkan bahawa seseorang yang hidup itu masih lagi orang Islam kerana perkataan ‘bukan lagi orang Islam’ secara literalnya tidak meliputi orang yang masih lagi orang Islam. Jika demikian, Mahkamah hanya boleh mengisytiharkan seseorang itu telah murtad (bukan lagi orang Islam), walaupun ia sebenarnya masih lagi orang Islam kerana peruntukkan tersebut tidak menyebutkan perkataan ’masih lagi orang Islam’. Jika ini berlaku, maka malanglah nasib seorang Islam yang berjaya mempertahankan keislamannya.

43. Untuk mengelakkan kemudaratan awam, maka Mahkamah ini perlu melihat apakah kecacatan (mischief rule) undang-undang terdahulu yang hendak diperbaiki oleh peruntukan dalam Enakmen di atas. Jika dilihat adalah jelas undang-undang terdahulu mempunyai kecacatan ketara kerana ia tidak langsung memberi kuasa kepada Mahkamah ini untuk membicarakan tuntutan perisytiharan dan pengesahan status agama Islam. Adalah jelas juga bahawa undang-undang sekarang telah digubal bagi menyediakan remedi bagi tuntutan pengesahan status agama Islam seseorang. Namun malangnya, perkataan yang digunapakai tidak dapat menzahirkan remedi tersebut.

44. Oleh sebab itu perlulah Mahkamah ini menafsirkan peruntukan di atas secara mendalam menjangkau maksud tatabahasanya yang terhad bagi menzahirkan remedi yang dimaksudkan oleh penggubal undang-undang. Adalah perlu juga bagi Mahkamah ini mengubahsuai bahasa undang-undang setakat yang perlu bagi menyampaikan kepada tujuan sebenar yang dimaksudkan oleh Penggubal undang-undang, seperti yang diutarakan oleh Wan Sulaiman J dalam penghakimannya, dan setakat yang tidak bertentangan dengan hukum Syarak. Inilah yang dikatakan sebagai pendekatan ’elak mudarat’ yang diiktiraf bahkan sangat diutamakan dalam hukum Syarak.

BAB 8

Pemakaian Tafsiran Implikasi Tersirat Untuk Meluaskan Bidang Kuasa Kepada Orang Bukan Islam

45. Ini adalah persoalan terakhir yang perlu diputuskan untuk melengkapkan perbahasan mengenai bidang kuasa Mahkamah ini. Jika ternyata pemohon seorang yang tidak pernah menjadi orang Islam, maka bagaimana Mahkamah Syariah ini boleh mempunyai bidang kuasa terhadapnya? Adalah mudah jika Mahkamah ini hanya berpandukan kepada tafsiran literal subseksyen 61(3)(b) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Dengan itu Mahkamah ini berhak menolak kes yang dikemukakan oleh Pemohon ini atas alasan orang bukan Islam seperti pemohon tidak termasuk dalam pengertian subseksyen di atas.

46. Peguam Syarie Pemohon dan Peguam Syarie Responden terdahulu telahpun menghujahkan kewajaran pemakaian suatu bentuk tafsiran yang berlainan daripada tafsiran literal, (walau apapun istilah yang dipakai) bagi menzahirkan bidang kuasa Mahkamah Syariah dalam kes ini. Tidak perlu lagi kami mengulangi perkara yang sama.

47. Di sini kami ingin menyatakan bahawa adalah wajar pendekatan yang diutarakan itu (yang kami sebut sebagai ’Implikasi Tersirat’) digunapakai oleh Mahkamah ini setakat yang tidak berlawanan dengan Hukum Syarak. Jika tidak demikian, bagaimana lagi caranya untuk Mahkamah ini mendapatkan bidang kuasa tersebut. Adakah perlu Mahkamah ini menunggu sehingga badan perundangan memperbaiki kelemahan undang-undang Syariah sedia ada, atau Mahkamah ini merasakan perlu bertindak proaktif membaikinya berdasarkan kepada keperluan Hukum Syarak yang mana selari dengan kaedah fiqhiyyah:

(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)

‘Sesuatu perkara wajib yang tidak dapat disempurnakan melainkan dengan adanya suatu perkara lain, maka perkara lain itu juga adalah wajib’.

Penjelasannya: Badan perundangan sukar dan mungkin tidak akan memperbaiki kelemahan undang-undang sedia ada selagi kelemahan itu tidak dibuktikan. Dengan keberanian Mahkamah ini memperbaiki kelemahan undang-undang, maka terbuktilah secara automatik bahawa undang-undang itu memang terdapat kelemahan. Ini kerana tiada bukti yang lebih kukuh daripada pengesahan sesebuah Mahkamah.

(ما لا يدرك جله لا يترك كله)

‘Sesuatu yang tidak dapat dicapai kesemuanya, tidak boleh ditinggalkan kesemuanya’


Penjelasannya: Memang sepatutnya kelemahan dan kecacatan yang ada dalam undang-undang diperbaiki kesemuanya oleh badan perundangan (penggubal usul). Tetapi ini tidak mungkin dapat dilakukan kerana ketidakmampuan badan itu menditilkan pecahan masalah mengikut jenis-jenis kes yang bersifat furu’. Bahkan tugasan menditilkan permasalah furu’ hanya mampu dilakukan oleh Mahkamah yang dihadapkan dengan kes sebenar. Adalah lebih baik jika Mahkamah ini membantu melengkapkan sedikit daripada kecatatan undang-undang (dengan melengkapkan furu’) daripada Mahkamah ini membiarkan kesemuanya (usul dan furu’) dalam keadaan cacat.

48. Jika Mahkamah ini tidak menerima pakai pendekatan ’implikasi tersirat’, maka Mahkamah ini akan menghadapi satu lagi masalah yang besar iaitu: Mahkamah ini tidak akan memperolehi kuasa nyata (literal) untuk mengesahkan sama ada seseorang itu Islam atau bukan Islam. Ini kerana peruntukan yang ada hanya menyebutkan Mahkamah ini berbidang kuasa mengisytiharkan seseorang bukan lagi orang Islam. Dari segi literal sudah tentu maksud ’mengisytiharkan’ berbeza daripada ’mengesahkan’. Bagaimana Mahkamah ini hendak mengisytiharkan status agama seseorang jika tidak dengan menyiasat dan mengesahkan statusnya terlebih dahulu? Inilah yang dikatakan pendekatan ’implikasi tersirat’. Oleh itu Mahkamah ini perlu menyiasat dan mengesahkan terlebih dahulu status seseorang sama ada Islam atau sebaliknya. Kemudian barulah Mahkamah ini berkuasa mengisytiharkan statusnya. Walaupun perkara ini tidak disebut secara literal Mahkamah ini perlu melakukannya demi kepentingan keadilan dan melaksanakan kehendak serta maksud undang-undang (yang sememangnya sentiasa tidak sempurna).

49. Kami menyerahkan tugasan yang sukar dan mulia ini kepada Mahkamah yang mulia ini, setelah kami sedaya upaya berusaha dan membantu mencari kesimpulan yang termampu dilakukan.

50. Akhirnya adalah dihujahkan dan disimpulkan sebagaimana berikut:

i) Pemohon telah gagal membuktikan bahawa bapanya adalah bukan Noor Mohammad. Setakat bukti yang dizahirkan bapa pemohon adalah bernama Noor Mohammad.

ii) Pemohon telah gagal membuktikan salah seorang ibu atau bapanya sebagai seorang Islam. Bukti yang zahir tidak mencukupi untuk membuktikan bapa pemohon, mahupun ibunya sebagai seorang Islam.

iii) Tiada keterangan yang dapat membuktikan pemohon sebagai seorang Islam. Bukti yang zahir menunjukkan bahawa Pemohon adalah seorang yang bukan Islam sejak dari kelahirannya.

iv) Mahkamah ini berbidang kuasa mendengar permohonan pemohon yang merupakan orang bukan Islam berdasarkan pendekatan ‘implikasi tersirat’.

v) Mahkamah ini juga berbidang kuasa menyiasat dan mengesahkan bahawa pemohon seorang yang bukan Islam berdasarkan pendekatan ‘implikasi tersirat’.

vi) Mahkamah ini berbidang kuasa mengisytiharkan bahawa pemohon adalah bukan orang Islam berdasarkan pendekatan ‘elak mudarat’ yang selari dan boleh diterima mengikut hukum Syarak.

-Wallahu A’lam-

Bertarikh pada 09 haribulan JANUARI tahun 2008.

Disediakan dan dihujahkan dengan suci hati oleh:

............………………..

JURAISH BIN KAMARUDDIN

Peguam Syarie Kedua bagi Responden

No comments:

Post a Comment

JAWATAN KOSONG FIRMA GUAMAN SYARIE Mei 2012 (DITUTUP 26 SEPT 2012)

Adalah dipelawa kepada individu yang berkelayakan dan berminat untuk membina kerjaya dalam bidang SYARIAH untuk menjadi Associate / Partner di Firma ini, sepertimana berikut:


1) Peguam Syarie (Partner)

-Memiliki sijil amalan Peguam Syarie di Negeri Selangor dan lain-lain Negeri di Malaysia.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberikan kepada individu yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman beramal sebagai Peguam Syarie sama ada di sektor awam atau swasta.2) Perunding Muamalat (Partner)

- Memiliki Ijazah dalam bidang Syariah atau setaraf dan Diploma/Sijil Perancang Harta/Kewangan Islam atau kelulusan ikhtisas yang setaraf.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberi kepada individu yang berpengalaman dan berkemahiran dalam mengembangkan produk hibah, wasiat, amanah dan sebagainya.3) Pembantu Peguam

-mempunyai kelulusan diploma, pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan bidang guaman syarie.

- gaji ditawarkan mengikut permintaan dan kebolehan
4) Pelatih dalam kamar/ Pelajar amali/praktical/latihan industri

-tertakluk kepada kekosongan dan keperluan semasa.


- CARA memohon: hantarkan resume lengkap ke email juraish@yahoo.com. Calon yang layak akan disenarai pendek dan dipanggil temuduga.
WADAH PERBINCANGAN ISU PERUNDANGAN SYARIAH, SOAL JAWAB AGAMA, KULIAH TAFAQQUH. Kepada semua pengunjung. Semoga blog ini dapat dijadikan wadah perkongsian ilmu dan maklumat. Anda dipelawa mengemukakan pandangan@kemusykilan agama dan undang-undang syariah untuk dimanfaatkan bersama.Setiap rencana yang tersiar dalam laman ini adalah pandangan peribadi daripada penulis blog dan tidak mewakili pendapat atau pendirian mana-mana pihak melainkan dinyatakan sebaliknya oleh penulis.
DECLARE... LA ILAHA ILLA ALLAH MUHAMMAD RASULULLAH

Translate this blog

English French German Spain Italian DutchRussian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Widget by Daus