Monday, December 14, 2009

4 Jenama Produk Qard Hasan Baitulmal Berasaskan Tempoh Qard (Siri 8)


4.8.1- Qard Hasan Mu’ajjal (المعجل) - Jangka Pendek


Mu'ajjal bermaksud 'disegerakan'. Qard hasan mu'ajjal ini bermaksud sumbangan sementara (mu’aqqat) berjangka pendek yang dibuat oleh seseorang kepada baitulmal atas prinsip qard hasan dengan ikhlas mengharap keredaan Allah, tanpa mendapat pulangan keuntungan material. Contohnya tempoh qard hasan mua’jjal boleh ditetapkan untuk tempoh kurang daripada satu tahun, tertakluk kepada tempoh minima 3 bulan, dan sumbangan minima RM1,000.00 (contoh sahaja). Rasional tempoh kurang setahun ditetapkan untuk produk ini kerana tempoh ini tidak melibatkan kewajipan zakat simpanan atau harta kerana tidak cukup haul. Manakala rasional tempoh minima 3 bulan ditetapkan adalah mengambil kira masa yang munasabah untuk manfaat qard hasan terhasil melalui mudharabah, simpanan tetap dan lain-lain transaksi seperti mana yang diamalkan oleh pihak bank kormersial.

CIRI-CIRI: Baitulmal berhak memanfaatkan sumbangan qard hasan selama tempoh qard yang ditetapkan. Namun penyumbang boleh, sebelum tamat tempoh qard, atas permintaannya, menebus kembali sebahagian atau keseluruhan sumbangan pokok qard hasan dengan membayar fi perkhidmatan yang ditetapkan. Fi perkhidmatan wajar dikenakan bagi mengantikan manfaat qard yang terjejas akibat penyumbang menebusnya lebih awal. Jika fi tidak dikenakan maka qard yang dilakukan akan menjadi sia-sia kerana tiada sebarang manfaat atau tidak sempat dimanfaatkan, bahkan hanya memudaratkan penerima qard, sedangkan niat asal qard itu adalah untuk dimanfaatkan. Namun kadar fi tidak wajar melebihi 2.5% kerana qard hasan adalah infaq yang bukan wajib, maka tidak wajar ia dikenakan bayaran wajib yang melebihi kadar infaq wajib iaitu kadar zakat. Sekiranya penebusan tersebut dibuat selepas tamat tempoh qard, maka tiada bayaran perkhidmatan dikenakan kerana manfaat qardnya telah diperolehi. Wallahu A’lam.

4.8.2- Qard Hasan Muakhkhar (المؤخر ) - Jangka Panjang

Muakhkhar bermaksud dilewatkan. Qard hasan muakhkhar ini bermaksud sumbangan sementara berjangka panjang yang dibuat oleh seseorang kepada baitulmal atas prinsip qard hasan dengan ikhlas mengharap keredaan Allah, tanpa mendapat pulangan keuntungan material. Contohnya sumbangan qard hasan mu’akhkhar boleh dibuat untuk tempoh setahun atau gandaan setahun dan ke atas, tertakluk kepada had minima RM100.00 (contoh sahaja). Rasional tempoh setahun ke atas ditetapkan kerana ia melibatkan tempoh haul yang dikenakan zakat. Jika sumbangan pokok qard hasan itu mencukupi nisab zakat tahunan semasa, maka bayaran zakat akan ditolak secara automatik (tertakluk kepada keputusan fatwa mengenai kewajipan zakat ke atas sumbangan pokok qard hasan yang dihuraikan selepas ini).

CIRI-CIRI: Baitulmal berhak memanfaatkan sumbangan qard hasan selama tempoh qard yang ditetapkan. Namun penyumbang boleh, sebelum tamat tempoh qard, atas permintaannya, menebus kembali sebahagian atau keseluruhan sumbangan pokok qard hasan dengan membayar fi perkhidmatan yang ditetapkan. Sekiranya penebusan tersebut dibuat selepas tamat tempoh minima setahun, maka tiada bayaran perkhidmatan dikenakan, tertakluk kepada kadar zakat wajib 2.5% jika mencukupi nisab. Ini kerana walaupun penebusan dibuat sebelum tempoh matang, namun ia telah melepasi tempoh setahun yang lazimnya sumbangan qard hasan telah dapat dimanfaatkan. Namun begitu ada kemungkinan zakat boleh dikenakan kerana harta pokok telah mencukupi haul tertakluk kepada kadar nisab dan keputusan fatwa.

4.8.3- Qard Hasan Mutlaq (المطلق) -Tanpa Tempoh

Iaitu sumbangan qard hasan secara sementara, tanpa dinyatakan tempoh, yang dibuat oleh seseorang kepada baitulmal dengan ikhlas mengharap keredaan Allah, tanpa mendapat pulangan keuntungan material.

CIRI-CIRI: Baitulmal berhak memanfaatkan sumbangan qard hasan selagi mana sumbangan itu tidak ditebus oleh penyumbang. Jika penyumbang membuat penebusan sebelum tempoh setahun, maka fi perkhidmatan akan dikenakan. Namun jika ia membuat penebusan selepas tempoh setahun, maka tiada bayaran perkhidmatan dikenakan, tertakluk kepada kadar zakat wajib 2.5% jika mencukupi nisab dan haul.

4.8.4- Qard Hasan Umra (العمرى) - Seumur Hidup


Umra bermaksud seumur hidup. Qard hasan Umra ini bermaksud sumbangan sementara untuk tempoh seumur hidup penyumbang, yang dibuat oleh seseorang kepada baitulmal atas prinsip qard hasan dengan ikhlas mengharap keredaan Allah, tanpa mendapat pulangan keuntungan material.

CIRI-CIRI: Baitulmal berhak memanfaatkan sumbangan qard hasan selagi mana penyumbang masih hidup dan tidak menebusnya. Jika penyumbang membuat penebusan pada masa hayatnya, sebelum tempoh setahun, maka fi perkhidmatan akan dikenakan. Namun jika ia membuat penebusan selepas tempoh setahun, maka tiada bayaran perkhidmatan dikenakan, tertakluk kepada kadar zakat wajib 2.5% jika mencukupi nisab dan haul. Setelah penyumbang meninggal dunia, sumbangan pokok qard hasan akan dibahagikan kepada waris-waris yang berhak mengikut sijil faraid kerana ia adalah harta milik penyumbang. Wallahu A'lam.

(NOTA: Cadangan Penjenamaan Produk Qard Hasan Kepada Baitulmal ini masih di peringkat kajian. Satu kertas fatwa sedang dilengkapkan oleh pihak .... untuk dipertimbangkan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri ....)

...bersambung dalam: Jenama Produk Qard Hasan Baitulmal Berasaskan Jumlah Sumbangan

No comments:

Post a Comment

JAWATAN KOSONG FIRMA GUAMAN SYARIE Mei 2012 (DITUTUP 26 SEPT 2012)

Adalah dipelawa kepada individu yang berkelayakan dan berminat untuk membina kerjaya dalam bidang SYARIAH untuk menjadi Associate / Partner di Firma ini, sepertimana berikut:


1) Peguam Syarie (Partner)

-Memiliki sijil amalan Peguam Syarie di Negeri Selangor dan lain-lain Negeri di Malaysia.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberikan kepada individu yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman beramal sebagai Peguam Syarie sama ada di sektor awam atau swasta.2) Perunding Muamalat (Partner)

- Memiliki Ijazah dalam bidang Syariah atau setaraf dan Diploma/Sijil Perancang Harta/Kewangan Islam atau kelulusan ikhtisas yang setaraf.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberi kepada individu yang berpengalaman dan berkemahiran dalam mengembangkan produk hibah, wasiat, amanah dan sebagainya.3) Pembantu Peguam

-mempunyai kelulusan diploma, pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan bidang guaman syarie.

- gaji ditawarkan mengikut permintaan dan kebolehan
4) Pelatih dalam kamar/ Pelajar amali/praktical/latihan industri

-tertakluk kepada kekosongan dan keperluan semasa.


- CARA memohon: hantarkan resume lengkap ke email juraish@yahoo.com. Calon yang layak akan disenarai pendek dan dipanggil temuduga.
WADAH PERBINCANGAN ISU PERUNDANGAN SYARIAH, SOAL JAWAB AGAMA, KULIAH TAFAQQUH. Kepada semua pengunjung. Semoga blog ini dapat dijadikan wadah perkongsian ilmu dan maklumat. Anda dipelawa mengemukakan pandangan@kemusykilan agama dan undang-undang syariah untuk dimanfaatkan bersama.Setiap rencana yang tersiar dalam laman ini adalah pandangan peribadi daripada penulis blog dan tidak mewakili pendapat atau pendirian mana-mana pihak melainkan dinyatakan sebaliknya oleh penulis.
DECLARE... LA ILAHA ILLA ALLAH MUHAMMAD RASULULLAH

Translate this blog

English French German Spain Italian DutchRussian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Widget by Daus