Tuesday, November 17, 2009

Hikmah dan Kelebihan Sumbangan Qard Hasan Kepada Baitulmal (Siri 4)


4.5- Hikmah dan Kelebihan Sumbangan Qard Hasan

i) Dijanjikan ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah kerana ia dilakukan dengan niat ikhlas untuk menolong orang lain yang memerlukan, bukan bertujuan mendapatkan keuntungan dan menindas orang yang susah.

ii) Dapat memberikan manfaat yang besar kepada ekonomi umat Islam kerana manfaat sumbangan qard hasan kepada baitulmal dapat digunakan untuk tujuan umum yang lebih luas, berbeza dengan zakat yang hanya boleh diagih untuk 8 asnaf dan berbeza juga dengan wakaf yang hanya boleh dinikmati oleh mauquf alaih dan harta mawquf tidak boleh dipindahmilik.

iii) Sumbangan pokok qard hasan boleh diurusniaga secara lebih fleksibel iaitu dipindah milik sebagai sedekah, hadiah, hibah, wasiat, wakaf, hiwalah, bayaran nafkah dan sebagainya dalam tempoh qard, atas kehendak penyumbang atau perintah Mahkamah (jika melibatkan kes hiwalah, nafkah dan sebagainya)

iv) Mudah dicairkan atau ditunaikan kerana qard hasan lazimnya berbentuk wang atau harta alih. Dengan itu ia lebih mudah untuk dimanfaatkan dan proses penebusan atau pemulangan semula harta qard hasan juga akan lebih mudah.

v) Keselamatan terhadap sumbangan pokok qard hasan lebih terjamin kerana ia ditadbir oleh pihak baitulmal yang terdiri daripada pakar-pakar dalam pelbagai bidang.

vi) Tidak menghilangkan hakmilik penyumbang terhadap harta pokok yang disumbangkan secara qard hasan kerana ia bukanlah sumbangan kekal. Ini dapat dijadikan suatu bentuk tabung perlindungan kepada penyumbang sekiranya berlaku kecemasan di kemudian hari kerana dia boleh menebus semula sumbangan pokok qard hasan yang pernah dibuatnya.

vii) Tidak memudaratkan ahli keluarga penyumbang qard hasan kerana jika berlaku kematian, sumbangan pokok qard hasan tersebut akan dapat dipusakai oleh waris-waris penyumbang qard hasan mengikut faraid.

viii) Dilindungi di bawah undang-undang kerana qard hasan dianggap sebagai hasil agama Islam yang terletak hak kepada baitulmal dan tidak boleh menerima campurtangan pihak lain menurut Perlembagaan Persekutuan.

ix) Dapat melatih individu supaya menanam minat menginfakkan harta ke jalan Allah bermula dengan memberi pinjam (sumbangan sementara) dan akhirnya mungkin berakhir dengan bersedekah (sumbangan kekal) ketika mana ia tidak lagi memerlukan harta pokok qard hasan tersebut.

x) Mampu menjadi alternatif yang boleh diterima pakai bagi menggantikan prinsip wakaf sementara yang dipertikaikan hukumnya di kalangan fuqaha’.

xi) Mampu menjadi alternatif kepada produk terbitan sukuk (bon Islam) baitulmal yang agak rumit kerana memerlukan kelulusan Suruhanjaya Sekuriti. Qard Hasan lebih mudah dikendalikan oleh baitulmal berbanding sukuk kerana ia tidak melibatkan pembayaran keuntungan kepada pelabur.

xii) Mampu menjadi pencetus untuk meningkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah dalam sektor kewangan Islam, kerana qard hasan adalah perkara agama (hasil baitulmal) yang termasuk dalam senarai kuasa negeri.

xiii) Dapat memperkasa dan memartabatkan kembali peranan institusi baitulmal dalam sistem ekonomi negara setelah mendapat suntikan dana baru yang meningkatkan hasil baitulmal.

No comments:

Post a Comment

JAWATAN KOSONG FIRMA GUAMAN SYARIE Mei 2012 (DITUTUP 26 SEPT 2012)

Adalah dipelawa kepada individu yang berkelayakan dan berminat untuk membina kerjaya dalam bidang SYARIAH untuk menjadi Associate / Partner di Firma ini, sepertimana berikut:


1) Peguam Syarie (Partner)

-Memiliki sijil amalan Peguam Syarie di Negeri Selangor dan lain-lain Negeri di Malaysia.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberikan kepada individu yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman beramal sebagai Peguam Syarie sama ada di sektor awam atau swasta.2) Perunding Muamalat (Partner)

- Memiliki Ijazah dalam bidang Syariah atau setaraf dan Diploma/Sijil Perancang Harta/Kewangan Islam atau kelulusan ikhtisas yang setaraf.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberi kepada individu yang berpengalaman dan berkemahiran dalam mengembangkan produk hibah, wasiat, amanah dan sebagainya.3) Pembantu Peguam

-mempunyai kelulusan diploma, pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan bidang guaman syarie.

- gaji ditawarkan mengikut permintaan dan kebolehan
4) Pelatih dalam kamar/ Pelajar amali/praktical/latihan industri

-tertakluk kepada kekosongan dan keperluan semasa.


- CARA memohon: hantarkan resume lengkap ke email juraish@yahoo.com. Calon yang layak akan disenarai pendek dan dipanggil temuduga.
WADAH PERBINCANGAN ISU PERUNDANGAN SYARIAH, SOAL JAWAB AGAMA, KULIAH TAFAQQUH. Kepada semua pengunjung. Semoga blog ini dapat dijadikan wadah perkongsian ilmu dan maklumat. Anda dipelawa mengemukakan pandangan@kemusykilan agama dan undang-undang syariah untuk dimanfaatkan bersama.Setiap rencana yang tersiar dalam laman ini adalah pandangan peribadi daripada penulis blog dan tidak mewakili pendapat atau pendirian mana-mana pihak melainkan dinyatakan sebaliknya oleh penulis.
DECLARE... LA ILAHA ILLA ALLAH MUHAMMAD RASULULLAH

Translate this blog

English French German Spain Italian DutchRussian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Widget by Daus