Monday, November 30, 2009

Kaedah Perlaksanaan Qard Hasan Kepada Baitulmal (Siri 6)


4.7- Kaedah Perlaksanaan Qard Hasan

Berikut dicadangkan kaedah perlaksanaan sumbangan qard hasan kepada baitulmal untuk pertimbang telitian ahli Mesyuarat yang berkenaan:

i) Individu atau syarikat mengisi borang sumbangan qard hasan (akad bertulis) sama ada melalui kaunter pejabat, pos, wakil (agen korporat), email atau internet (laman web); yang mengandungi maklumat lengkap diri penyumbang, maklumat waris (penting jika berlaku kematian), jumlah sumbangan qard hasan, tempoh qard, cara tebus semula qard (melalui akaun bank atau tunai dsb), jenis produk dan sebagainya.

ii) Pelanggan menghantar borang (manual atau online) dan menyerahkan wang sumbangan qard hasan kepada baitulmal melalui kaunter, agen yang dilantik atau pindahan wang menerusi perbankan internet.

iii) Pihak baitulmal mengeluarkan sijil qard hasan kepada penyumbang bagi setiap transaksi qard hasan yang dilakukannya. Sijil tersebut menyatakan nombor siri, nombor akaun, jumlah sumbangan, jenis qard, tempoh qard, dan lain-lain maklumat berkaitan.

iv) Pihak baitulmal mengakaunkan (mendeposit) sumbangan qard hasan ke dalam akaun induk yang dikhaskan. Untuk memudahkan pengurusan akaun, satu akaun data dibuka atas nama setiap penyumbang qard hasan di dalam sistem data kewangan baitulmal bagi memudahkan pengurusan akaun terutamanya bagi mengawasi tarikh tamat (matang) qard dll.

v) Pihak baitulmal mengarahkan kepada pihak bank atau institusi pelaburan supaya semua keuntungan yang diperolehi daripada akaun qard hasan dikreditkan ke akaun induk baitulmal setiap bulan bagi kegunaan / manfaat umum.

vi) Pihak baitulmal boleh menggunakan hasil keuntungan daripada sumbangan qard hasan atau sumbangan pokok qard hasan itu sendiri untuk kegunaan yang diluluskan oleh Majlis tertakluk kepada syarat dan rizab yang ditetapkan.

vii) Pihak baitulmal memulangkan semula wang pokok qard hasan (tanpa sebarang faedah) kepada penyumbang setelah tamat tempoh yang dijanjikan mengikut jenis produk. ATAU memulangkannya kepada waris penyumbang sekiranya penyumbang meninggal dunia. ATAU menukarkannya kepada wakaf, hibah, hadiah dsb mengikut arahan penyumbang dari semasa ke semasa, ATAU menyerahkannya kepada pihak ketiga dengan perintah Mahkamah Syariah dalam kes hiwalah, nafkah, harta sepencarian dll.

No comments:

Post a Comment

JAWATAN KOSONG FIRMA GUAMAN SYARIE Mei 2012 (DITUTUP 26 SEPT 2012)

Adalah dipelawa kepada individu yang berkelayakan dan berminat untuk membina kerjaya dalam bidang SYARIAH untuk menjadi Associate / Partner di Firma ini, sepertimana berikut:


1) Peguam Syarie (Partner)

-Memiliki sijil amalan Peguam Syarie di Negeri Selangor dan lain-lain Negeri di Malaysia.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberikan kepada individu yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman beramal sebagai Peguam Syarie sama ada di sektor awam atau swasta.2) Perunding Muamalat (Partner)

- Memiliki Ijazah dalam bidang Syariah atau setaraf dan Diploma/Sijil Perancang Harta/Kewangan Islam atau kelulusan ikhtisas yang setaraf.

- Pengalaman tidak diperlukan. Namun keutamaan diberi kepada individu yang berpengalaman dan berkemahiran dalam mengembangkan produk hibah, wasiat, amanah dan sebagainya.3) Pembantu Peguam

-mempunyai kelulusan diploma, pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan bidang guaman syarie.

- gaji ditawarkan mengikut permintaan dan kebolehan
4) Pelatih dalam kamar/ Pelajar amali/praktical/latihan industri

-tertakluk kepada kekosongan dan keperluan semasa.


- CARA memohon: hantarkan resume lengkap ke email juraish@yahoo.com. Calon yang layak akan disenarai pendek dan dipanggil temuduga.
WADAH PERBINCANGAN ISU PERUNDANGAN SYARIAH, SOAL JAWAB AGAMA, KULIAH TAFAQQUH. Kepada semua pengunjung. Semoga blog ini dapat dijadikan wadah perkongsian ilmu dan maklumat. Anda dipelawa mengemukakan pandangan@kemusykilan agama dan undang-undang syariah untuk dimanfaatkan bersama.Setiap rencana yang tersiar dalam laman ini adalah pandangan peribadi daripada penulis blog dan tidak mewakili pendapat atau pendirian mana-mana pihak melainkan dinyatakan sebaliknya oleh penulis.
DECLARE... LA ILAHA ILLA ALLAH MUHAMMAD RASULULLAH

Translate this blog

English French German Spain Italian DutchRussian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Widget by Daus